Opleiding tot professioneel trainer

Durée totale
Localisation
A cet endroit, En ligne
Date et lieu de début

Opleiding tot professioneel trainer

HRD Academy
Logo HRD Academy
Note du fournisseur: starstarstarstarstar 10 HRD Academy a une moyenne de 10 (basée sur 2 avis)

Astuce: besoin de plus d'informations sur la formation? Téléchargez la brochure!

Dates et lieux de début

computer En ligne: BE 9080 Beervelde
12 mai 2023 jusqu'au 7 juin 2024

Description

We are passionate about providing the best learning experience for trainers, coaches, consultants, HR professionals and leaders

Deze 12-daagse gecertificeerde training is de meest complete train de trainer op de markt. Laat je inspireren door expert trainers die op internationaal niveau een jarenlange ervaring opgebouwd hebben met het opleiden van trainers. Ze gaan passioneel met jou aan de slag zodat je de basiscompetenties van een professioneel trainer onder de knie krijgt.

De opleiding tot professioneel trainer is een leertraject van 12 dagen waar de nadruk ligt op de praktische inoefening van de voornaamste vaardigheden die een professioneel businesstrainer onder de knie moet hebben. 

Situering

Het leertraject bestaat uit volgende modules:

 • Basisvaardigheden voor trainers
 • Inspirerend trainen: vanuit je auth…

Lisez la description complète ici

Foire aux questions (FAQ)

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Voir aussi : Formateur, Leadership, Professeur d'anglais, Être Coach et Scrum.

We are passionate about providing the best learning experience for trainers, coaches, consultants, HR professionals and leaders

Deze 12-daagse gecertificeerde training is de meest complete train de trainer op de markt. Laat je inspireren door expert trainers die op internationaal niveau een jarenlange ervaring opgebouwd hebben met het opleiden van trainers. Ze gaan passioneel met jou aan de slag zodat je de basiscompetenties van een professioneel trainer onder de knie krijgt.

De opleiding tot professioneel trainer is een leertraject van 12 dagen waar de nadruk ligt op de praktische inoefening van de voornaamste vaardigheden die een professioneel businesstrainer onder de knie moet hebben. 

Situering

Het leertraject bestaat uit volgende modules:

 • Basisvaardigheden voor trainers
 • Inspirerend trainen: vanuit je authentieke trainersstijl mensen bezielen tot ontwikkeling
 • Ontwerpen van een training
 • Praktijkdag 1: didactische werkvormen leren inzetten
 • Als trainer krachtig communiceren met tekeningen
 • Workshop: aantrekkelijke slides gebruiken
 • Het gebruik van digitale tools in trainingen
 • Als trainer omgaan met lastige situaties, uitdagend gedrag en weerstand
 • Praktijkdag 2
 • Afstudeerdag

Doelgroep

Dit programma richt zich tot startende trainers en trainers met een aantal jaren ervaring die de ambitie hebben om te leren trainen als een professioneel trainer om op die manier meer uit hun deelnemers te halen.

Voorkennis

Er is voor dit opleidingstraject geen voorkennis nodig.  Tijdens het leertraject gaan we echt aan de slag om je trainerscompetenties aan te scherpen. 

Wat leer je in deze opleiding?

 • Je gaat beter om met onzekerheid en stress.
 • Je bent flexibel, maar houdt de touwtjes stevig in handen.
 • Je trainingen zijn boeiend, voor de deelnemers én voor uzelf.
 • Je hebt inzicht in het didactisch model en haar componenten: doelstellingen, beginsituatie, inhoud, werkvormen, evaluatie.
 • Je training wordt niet gekenmerkt door ‘eenrichtingsverkeer'.
 • Je hebt volgende basisvaardigheden onder de knie: een sessie met vaart starten, activerende werkvormen en middelen gebruiken, feedback geven, deelnemers activeren, opdrachten geven, denkvragen stellen, een veilig leerklimaat creëren
 • Je hebt sterk voeling met wat jou drijft om trainer te zijn of te worden.
 • Je begint jouw authenticiteit als trainer te ontdekken: wie ben je als trainer en hoe toon je wie je bent?
 • Je beheerst eenvoudige tools om geregeld aan zelfreflectie te doen.
 • Je kan je trainingsontwerp afstemmen op de vraag van de opdrachtgever en de vragen en de praktijk van de deelnemers (beginsituatie).
 • Je past een methodiek toe die je helpt om trainingen te ontwerpen met een hoge ROI.
 • Je neemt gerichte maatregelen voor, tijdens en na de training om de transfer van het geleerde te optimaliseren.
 • Je kiest op basis van de lesdoelstellingen en de beginsituatie voor gepaste werkvormen, media, inhoud en lesevaluatie.
 • Je kan enkele digitale tools toepassen in je training, zoals bvb: OneNote, Socrative, Google docs, enz...
 • Je leert welke toegevoegde waarden bepaalde digitale tools voor je training kunnen betekenen.
 • Je leert snel ideeën overbrengen met simpele, krachtige tekeningen.
 • Je creëert en maakt gebruik van beeldende sjablonen om je informatie te organiseren in een training.
 • Je kan met plezier en zelfvertrouwen enthousiasmerende flipcharts maken. 
 • Je draagt uit wat jou bezielt in het trainersvak.
 • Je kunt interactie stimuleren, een groep activeren en enthousiasmeren.
 • Je creëert een uitdagend en toch voldoende veilig leerklimaat. Je gebruikt hierbij waarderende feedback.
 • Je kan door stemgebruik, beeldend taalgebruik, mimiek, non-verbaal gedrag en je persoonlijke presentatie de trainees nieuwsgierig en leergierig maken en houden.
 • Je hebt zicht op je eigen emoties bij kritiek en weerstand.
 • Je herkent ineffectieve deelnemersrollen en ineffectieve trainersrollen.
 • Je kunt omgaan met 'lastige' deelnemers, je kan 'contracteren' en 'escaleren' als interventietechniek.
 • Je bent vaardiger in het omgaan met groepen: met onverwachte vragen, omgaan met onderlinge conflicten, met kritiek en weerstand.
 • Je kan beter balans houden tussen individuele aandacht en aandacht voor de groep.
 • Je kan saaie, bestaande slides transformeren in sprekende en prikkelende slides, ook als die moeten beantwoorden aan een bedrijfssjabloon.
 • Je kan verschillende creatieve en activerende werkvormen doelgericht in je training gebruiken.

Programma

Module 1: Basisvaardigheden voor trainers

 • hoe leren volwassenen?
 • opleiden van volwassenen
 • hanteren van spanning bij het spreken voor een groep
 • werken met het didactisch model en haar componenten: doelstellingen, beginsituatie, inhoud, werkvormen, evaluatie
 • basisaspecten van het hanteren van een efficiënte programmaopbouw en de keuze van de juiste werkvormen en middelen (wordt verder uitgediept in de module 3: Ontwerpen van een training)
 • een veilig leerklimaat creëren
 • aandacht krijgen, richten en vasthouden
 • op een structurele manier kennis delen met een groep
 • als trainer de touwtjes in handen houden
 • basisvaardigheden groepsdynamica: contact kunnen maken met een groep
 • tips en trics om boeiend training te geven
 • tips en trics bij het starten van een training
 • tips en trics over interactief trainen en het gebruiken van activerende werkvormen
 • heldere uitleg of instructies geven
 • een groepsgesprek faciliteren
 • feedback geven
 • effectieve (denk)vragen stellen


Module 2: Inspirerend Trainen: vanuit je authentieke trainersstijl mensen bezielen tot ontwikkeling

 • creatief en spannend starten
 • aandacht trekken en vasthouden met een authentieke trainersstijl: verbinding met eigen overtuigingen en drijfveren (vooraf beschrijf je deze in een huiswerk opdracht)
 • stemgebruik, beeldend taalgebruik, mimiek, non-verbaal gedrag van de trainer 
 • persoonlijke presentatie van de trainer
 • motiveren en inspireren: aansluiten bij de drijfveren van trainees
 • creëren van een uitdagend maar toch veilig leerklimaat
 • paradoxaal reageren, overwinnen van drempels, waarderend feedback geven
 • creatieve werkvormen hanteren


Module 3: Ontwerpen van een training

 • bepalen van het doel van de training
 • op basis van dit opleidingsdoel de gepaste lesdoelstellingen formuleren
 • de valkuil van een overdosis lesdoelstellingen
 • de taxonomie van doelstellingen van Bloom: verschillende niveaus van doelstellingen
 • het vertalen van de lesdoelstellingen in subdoelen
 • het bepalen van de lesinhoud in functie van de lesdoelen en de beginsituatie
 • bepalen van gepaste werkvormen en media in functie van de doelstellingen
 • het kiezen van een goede evaluatievorm in functie van de doelstellingen
 • aandachtstrekkers inbouwen in het trainingsontwerp: op een verstandige manier een opleiding opbouwen zodat de deelnemers geboeid blijven
 • in het trainingsontwerp inspelen op de verschillende leerstijlen
 • methodieken/technieken om je deelnemers in 'leermodus' te brengen en te houden
 • een duidelijke structuur en fasering brengen in je ontwerp
 • het opmaken van een draaiboek van de training als ondersteuning bij de voorbereiding en de uitvoering van de training
 • moeilijke en vervelende situaties in een training vermijden door een professioneel trainingsontwerp

Module 4: Praktijkblok 1: extra aandacht voor werkvormen

Aansluitend bij de tweedaagse 'Ontwerpen van een training' krijg je in dit praktijkblok de kans om te experimenteren met een werkvorm uit de door jou ontworpen opleiding.  Je collega deelnemers vormen de oefengroep, van hen en van de trainster krijg je uitgebreid persoonlijke feedback.  We staan stil bij de bedoeling en het effect van de werkvorm die je hebt ingezet.  We lijsten de krachten en de valkuilen op van de gebruikte methodiek en we brainstormen over mogelijke varianten.  Op het einde van de dag ga je buiten met een scherper zicht op je functioneren als trainer en met een rugzakje vol concrete, bruikbare bouwstenen voor jouw programma.

Module 5: Als trainer krachtig communiceren met tekeningen

 • nieuwe taal: visueel alfabet en grammatica
 • zet je woorden kracht bij met zelfgemaakte tekeningen
 • met plezier en zelfvertrouwen enthousiasmerende flipcharts maken
 • ideeën en concepten visualiseren en presenteren
 • gebruik van tekeningen in groepsprocessen: werken met sjablonen

Module 6: Workshop: als trainer of spreker aantrekkelijke slides gebruiken

 • wat zijn geslaagde en minder geslaagde slides en waarom?
 • het verschil tussen presentatieslides en handouts
 • vuistregels voor het maken van prikkelende en geslaagde slides
 • powerpoint en andere (online) slidesprogramma’s
 • hulpmiddelen voor het maken van prachtige slides
 • rechten en plichten bij de aanmaak van slides
 • workshop samen slides “pimpen”
 • oefening in werken met slides tijdens een training


Module 7: Het gebruik van digitale tools in trainingen

 • enkele digitale tools en hun nut in trainingen: OneNote, Google docs, Socrative
 • workshop: iedereen kiest een andere digitale tool en demonstreert aan de leergroep de mogelijkheden en beperkingen van deze tool in trainingen
 • aan het eind van de dag beschik je zo over een heel aantal software tools die je kan inzetten in je trainingen


Module 8: Als trainer omgaan met lastige situaties, uitdagend gedrag en weerstand

 • eigen emoties bij onverwachte gebeurtenissen, kritiek en weerstand.
 • ineffectieve deelnemersrollen (de dominante, de stille, de lolbroek, de criticus, enz)
 • omgaan met conflicten of wrijving in de groep
 • contracteren, escalerend corrigeren
 • omgaan met weerstand (bijvoorbeeld tegen nieuwe werkwijze, theorie of rollenspel)

Module 9: Praktijkblok 2: extra aandacht voor tools

Deze tweede praktijkdag is een uit de kluiten gewassen open space. In twee dagdelen integreren we alle geëxploreerde aspecten van het trainerschap: het buigzaam faciliteren, het coöperatief leren, het gebruik van interactieve werkvormen en het gebruik van tools (objecten, flipcharts, geprojecteerde beelden en/of andere digitale leermiddelen). Iedere deelnemer bereidt een klein stukje training voor, dat we dan met de groep samen uitproberen. Na ieder stukje training gaan we samen over in een meta-leermodus: we maken een analyse van wat we geleerd hebben, hoe we het geleerd hebben en hoe we het ook anders hadden kunnen leren. We vullen elkaars kennis aan en delen tips en tricks met elkaar.  Op het einde van de dag ga je buiten met een scherper zicht op je functioneren als trainer en met een rugzakje vol concrete, bruikbare bouwstenen voor jouw programma.


Module 10: Afstudeerdag

De afstudeerdag bestaat uit volgende onderdelen:

 1. bespreking van het portfolio waarin bewijsmateriaal verzameld is dat aantoont dat er een duidelijke leerevolutie is op het vlak van enkele trainerscompetenties uit de lijst ‘Competenties van een professioneel trainer’ (de HRDA competenties van een professioneel trainer staan opgelijst in het vademecum van de opleiding)
 2. het geven van een minitraining

Didactische aanpak

 • Het uitgangspunt is leren van en met elkaar.  Volwassenen leren vanuit hun ervaring.  Dat houdt in dat je praktijk altijd begin en eind is van elk leerproces.  Stapsgewijs worden kennis en vaardigheden aan het bestaande repertoire toegevoegd.
 • Het zelf uitvoeren van diverse opdrachten, gevolgd door feedback die weer leidt tot bijsturing, is de rode draad in deze training. 
 • Er worden methodieken gebruikt die door hun opeenvolging en samenhang ervoor zorgen dat er écht geleerd wordt en dat je stilaan groeit naar het niveau van een professioneel trainer: reflectie, observatie, intervisie, praktijkopdrachten, individuele coaching, peer training en peer coaching, werken met een portfolio.
 • Observatie en stage bij een ervaren HRDA trainer: je loopt 1 dag mee met een HRDA trainer.  Tijdens die dag krijg je gerichte observatie-opdrachten en geef je ook een beperkt deel van die training.
 • Praktijkdagen (2): je geeft zelf een (deel van een) training en krijgt feedback van de collega's en de trainer. 
 • Een digitaal leerplatform versterkt het leren en de interactie met andere deelnemers en trainers.  Je kan inloggen op de elektronische leeromgeving van HRD Academy (www.elohrdacademy.eu).  Je hebt op die manier toegang tot het leermateriaal van deze training en je kan via deze leeromgeving in contact komen en blijven met alle (ex-) deelnemers.
 • Alumniwerking HRD Academy: na het beëindigen van de opleiding worden ex-deelnemers uitgenodigd voor alumni-activiteiten van HRDA.
 • Reflectie: een heel belangrijke werkvorm om tot diepgaand leren te komen is het reflecteren op het eigen leerproces.  Bij het portfolio wordt trouwens ook een reflectieverslag verwacht van de vorderingen die je in je leerproces gemaakt hebt.
 • Je krijgt als deelnemer een gratis individuele coachingsessie over je vorderingen als trainer bij een HRDA coach naar keuze.  
 • Maximum aantal deelnemers: 10

Cursusmateriaal

 • HRDA syllabus opleiding tot professioneel trainer
 • HRDA handouts opleiding tot professioneel trainer
 • HRDA Vademecum van de opleiding met meer gedetailleerde informatie over de HRDA competenties van de professioneel trainer, de inhoud en doelstellingen van het programma, de gebruikte methodieken en de afstudeerdag.

Evaluatie

De afstudeerdag bestaat uit volgende onderdelen:

 1. Het portfolio
 2. Het geven van een (deel van) een training.

Als deelnemer verzamel je in je portfolio bewijsmateriaal waarmee je kan aantonen dat je op het einde van het leertraject enkele belangrijke basiscompetenties van de trainer onder de knie hebt.  Op de laatste dag wordt het portfolio in dialoog besproken en geef je een minitraining.  Wie slaagt voor deze afstudeerdag (portfolio + training), ontvangt het diploma van Professioneel Trainer.

Getuigenissen en referenties

 • De Opleiding tot professioneel trainer heeft me niet alleen geholpen om te groeien op vlak van trainingsvaardigheden, didactiek, trainingsstructuur en werkvormen, maar ook in mijn eigen rol als trainer (en de persoon erachter).  De begeleiding en opvolging zorgen ervoor dat je ook de juiste stappen kan zetten gedurende de 10 maanden.  Een aanrader deze opleiding!  (Bert Bleyen, Recruitment and Training Manager, ORMIT Belgium)
 • Of je nu professioneel trainer wil worden of niet, deze opleiding is een aanrader voor al wie op professioneel vlak met training en ontwikkeling bezig is. Dankzij het niveau van de trainers en de goede opbouw, verwierf ik in sneltempo een set van inzichten en vaardigheden die ik meteen in allerlei situaties toepas – en niet alleen in een training room. Qua ‘return on investment’ kan ik deze opleiding alleen maar warm aanbevelen!  (Tessa Lagey, Interim HR Manager, AstraZeneca)
 • Toen ik mijn omgeving vertelde dat ik de opleiding tot professioneel trainer ging volgen, zeiden de meesten dat dat verloren geld was, omdat ik volgens hen alle trainingscompetenties al bezat. Ik gaf inderdaad al jaren training in verschillende vormen, deed dat vanuit mijn buik. Bij mezelf voelde ik echter wel een gemis aan … ja, waaraan eigenlijk? Ik kon er moeilijk de vinger op leggen. Tijdens de opleiding bij HRD Academy werd het me snel duidelijk: ik had een kapstok nodig, waar ik al mijn ervaringen kon aan ophangen. Daar bovenop kreeg ik massa’s tips. De wisselwerking met medecursisten deed me mijn blik verruimen. Kortom, mijn opleidingen vandaag staan werkelijk een niveautje hoger. Deze opleiding heeft me een robuuster trainer gemaakt!  (Lieve Smekens, zaakvoerder en trainer LSC bvba)
 • Jarenlang gaf ik reeds training over inhoudelijke onderwerpen. Maar ik wilde beter worden en vooral zelfzekerder met moeilijkere deelnemers omgaan. Ik koos voor het lange traject omdat het complete pakket mij aansprak omdat training geven ook meer is dan een presentatie ontwerpen of enkel omgaan met lastige deelnemers. Om goed training te geven moet je immers over verschillende vaardigheden beschikken. Al snel kwam ik er achter dat ik eigenlijk geen training gaf maar eerder een geanimeerde half interactieve presentatie. Door de verschillende modules heen is mijn kijk en aanpak van trainen veranderd. Zelfs in die mate dat ik uit mijn comfortzone kwam en me zelfs aan soft skill training heb gewaagd. Nu de opleiding achter de rug is durf ik mezelf echt een trainer te noemen en heb ik zeker het gevoel om stevig in mijn schoenen te staan. Laat maar komen die trainingen! (Ilse Segers, Medical Affairs Manager, Grünenthal NV)

Trainers

Annita Rogier

Annita Rogier  (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als trainer, coach, assessor en psycholoog zet ze zich al 24 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, van de Nederlandse Vereniging van personeelsmanagement & organisatieontwikkeling en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 24 jaar ervaring met loopbaan/ en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte & Touch en Character Concern.  Ze leidde zeer veel loopbaanprofessionals, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs en HR-D professionals op o.a. van Randstad, KPN, CWI, UWV, Bouwfonds, loopbaanadviseurs van diverse Gemeenten, PAC, Ideeënrijk, Transferpunt Zorg, REAX, enz.

Annita is voorzitter van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches (VESB).

Meer informatie over Annita vind je op www.annitarogier.com. 

Francis Laleman

Francis Laleman  verkende eerst India en de wereld als academisch onderzoeker en radioreporter, vooraleer hij 25 jaar geleden overstak naar een ander perron, om er mee te sporen met de trein van de wereldwijde telecom boom.

Vandaag reist hij opnieuw de wereld rond als senior consultant, procesanalyst, interculturele blikopener, Corporate Learning & Development Expert, Instructional Design Architect en specialist in het trainers- en train-the-trainers-vak. Met dat alles heeft hij een indrukwekkende en wereldomvattende track record opgebouwd in diverse sectoren, van universiteiten en hogescholen, over ngo's en overheidsinstellingen, tot pharma, manufacturing, ICT en telecom.

Met Francis wordt een training vaak anders. Al is het maar omdat training altijd zit ingebed in een leerproces. Of omdat werkvormen, modellen en metaforen uit de wereldwijde vijver zijn gevist - en vaak niet uit het traditionele trainershandboek, maar uit kunst, geschiedenis, natuur, tuinieren, ecologie, wetenschap en engineering. Francis traint met vissen in bokalen, Chinese penselen, Japanse manga, Arabische reukwaren, digital trash, cello's en violen.

Met en van Francis hebben ondertussen al vele honderden aspirant bedrijfstrainers het trainersvak geleerd, van Yokohama tot Shangai, van Delhi tot Bangalore, van Dubai tot Muscat en van London, Rotterdam, Brussel en Parijs tot San Diego.

Tamara Lenaerts

Tamara Lenaerts is handelsingenieur en theaterregisseur. Zij behaalde een aggregaatsdiploma in intensieve training in het leiden van groepen en teams en een opleiding tot organisatieopsteller. Ze verdiept zich daarnaast al jaren in groepsdynamica, mindfulness en lichaamswerk.  Tamara werkte de voorbije 20 jaar in de wereld van learning & development; een 7-tal daarvan als verantwoordelijke L&D (bij de federale overheid en bij de Colruyt-group) en een 9-tal jaar als medebestuurder en coach-trainster bij een bureau voor training, coaching en consulting. Wat leidde tot een uitgebreide expertise in het ontwikkelen en geven van trainingen rond leidinggeven en communicatie, in het werken met teams en in het uittekenen van een trainingsbeleid binnen organisaties.  In 2009 richtte ze laDuende op. Vanuit deze organisatie focust zij zich voornamelijk op de procesmatige kant van het werken met leergroepen en teams, op dat wat speelt onder de oppervlakte. Daarnaast coacht zij sprekers naar meer authenticiteit en bezieling.  Sinds 2016 draagt ze via She & Company ook haar steentje bij aan een vrouwelijkere wereld. De ervaring die ze verwierf door het in de wereld zetten van tien vrouwenfestivals vertaalt ze nu samen  met haar collega, Gil Renders, in een aanbod naar organisaties.  Haar manier van werken is intens, intuïtief, speels, al doende en constructief spiegelend.

Martine Vanremoortele

Martine Vanremoortele heeft meer dan 15 jaar ervaring in bedrijfscommunicatie en marketing.  Daarna verschoof ze haar loopbaan in de richting van kwaliteitsmanagement, later aangevuld met coaching, creatief denken en innovatie. Nu heeft ze een manier gevonden om haar ervaring in management, creatief denken en liefde voor kleuren en tekenen te verenigen in het werken met beelden en visual harvesting.  Ze legt zich toe op het geven van opleidingen, visuele verslaggeving en het helder maken van ideeën en concepten aan de hand van beelden.

Bart Van Hoey

Bart heeft in Leuven organisatiespsychologie gestudeerd, daarna in Brussel bedrijfbeheer, en het liefst van al combineert hij deze domeinen met zijn grote passie voor IT. Al midden jaren '90 was hij actief in het online leren verhaal: hij was toen als freelance betrokken bij het Lerende web dat U&I Learning realiseerde voor Elsevier Training en gaf zo 100% online training over het gebruik van … internet.  Bart werkt intussen al meer dan 25 jaar in IT projecten: eerst rond gebruiksvriendelijkheid van software, daarna rond HR automatisering (HR IT).  Sinds 2015 focust hij zich rond digitaal samenwerken en digitaal samen leren.  Vandaag is Bart één van de Belgische experten Microsoft OneNote en ook ruimer Office 365. Hij geeft opleiding, coaching en advies rond het digitaal samenwerken en samen leren.

Rester à jour sur les nouveaux avi

Pas encore d'avis.

Partagez vos avis

Avez-vous participé à formation? Partagez votre expérience et aider d'autres personnes à faire le bon choix. Pour vous remercier, nous donnerons 1,00 € à la fondation Stichting Edukans.

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Recevoir une brochure d'information (gratuit)

(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)

Vous avez des questions?

(optionnel)
Nous conservons vos données personnelles dans le but de vous accompagner par email ou téléphone.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur : Politique de confidentialité.