Opleiding tot loopbaancoach

Durée totale
Localisation
A cet endroit, En ligne
Date et lieu de début

Opleiding tot loopbaancoach

HRD Academy
Logo HRD Academy
Note du fournisseur: starstarstarstarstar 10 HRD Academy a une moyenne de 10 (basée sur 2 avis)

Astuce: besoin de plus d'informations sur la formation? Téléchargez la brochure!

Dates et lieux de début

placeBE 2800 Mechelen
27 fév. 2023 jusqu'au 24 oct. 2023
computer En ligne: Online
6 juin 2023 jusqu'au 22 jan. 2024
placeBE 2980 Zoersel
21 nov. 2023 jusqu'au 28 mai 2024

Description

We are passionate about providing the best learning experience for trainers, coaches, consultants, HR professionals and leaders

De economische ontwikkelingen dwingen organisaties tot meer aandacht voor in- en externe mobiliteit en degelijke loopbaanbegeleiding. In deze zesdaagse opleiding leer je loopbaanvraagstukken analyseren en oplossen. Je leert loopbaangesprekken voeren en een outplacementkandidaat van werk naar werk begeleiden.

 • De opleiding bereidt voor op certificering door het Career Management Institute op A en B niveau.
 • Deze opleiding loopbaancoach/loopbaanadviseur sluit aan bij de kwaliteitseisen van een loopbaanprofessional van de NOLOC (vereniging voor loopbaanprofessionals).
 • De opleiding behandelt en onderschrijft de NOBOL gedragscode (branche organisatie voor outplacement, loopbaanadvisering en co…

Lisez la description complète ici

Foire aux questions (FAQ)

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Voir aussi : SEO et Référencement, Marketing digital, Google Adwords, Google Analytics et Data Science.

We are passionate about providing the best learning experience for trainers, coaches, consultants, HR professionals and leaders

De economische ontwikkelingen dwingen organisaties tot meer aandacht voor in- en externe mobiliteit en degelijke loopbaanbegeleiding. In deze zesdaagse opleiding leer je loopbaanvraagstukken analyseren en oplossen. Je leert loopbaangesprekken voeren en een outplacementkandidaat van werk naar werk begeleiden.

 • De opleiding bereidt voor op certificering door het Career Management Institute op A en B niveau.
 • Deze opleiding loopbaancoach/loopbaanadviseur sluit aan bij de kwaliteitseisen van een loopbaanprofessional van de NOLOC (vereniging voor loopbaanprofessionals).
 • De opleiding behandelt en onderschrijft de NOBOL gedragscode (branche organisatie voor outplacement, loopbaanadvisering en coaching).

Situering

Er is een groeiende behoefte aan degelijke loopbaanbegeleiding. Als HR (D) adviseur word je waarschijnlijk regelmatig benaderd met onderstaande vragen.

Vragen van medewerkers:

 • Ik ben niet gelukkig in mijn functie, maar ik wil niet bij de organisatie weg. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Mijn afdeling krimpt in, misschien moet ik eens buiten de afdeling solliciteren, maar ik weet niet waar ik binnen onze organisatie passende banen vind.
 • Ik wil doorgroeien, maar ik weet niet precies wat bij mij past.
 • Bij de reorganisatie verdwijnt mijn functie mogelijk. Ik wil tijdig onderzoeken wat ik buiten ons bedrijf nog meer zou kunnen. Hoe pak ik dit aan?
 • Welke competenties moet ik ontwikkelen voor de door mij gewenste vervolgfunctie?

Vragen van managers:

 • Door een reorganisatie heb ik nu twee goede medewerkers op dezelfde functie. Ik wil ze niet kwijt. Wat kunnen ze nog meer, wat zouden ze willen en waar zouden ze kunnen passen?
 • Ik wil, als afdelingsmanager, de externe mobiliteit van een aantal medewerkers bevorderen. Hoe doe ik dat op een zorgvuldige manier?
 • Ik wil deze medewerker binden aan de organisatie, maar hij raakt snel verveeld en ik heb geen ruimte voor salarisverhoging. Hoe kan ik hem desondanks perspectief bieden?
 • Ik moet een medewerker ontslaan. Kan jij mij daarbij ondersteunen?
 • Hoe stimuleren we door- en uitstroom in de organisatie.
 • Hoe kies ik een goed outplacementbureau?
 • Hoe maak ik medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun eigen employabiliteit?

Kortom: er wordt van de loopbaancoach of loopbaanadviseur verwacht dat hij specialist is op het gebied van carrière ontwikkeling. Dankzij deze opleiding word je een professioneel loopbaanadviseur en loopbaancoach.

Doelgroep

Het leertraject richt zich zowel tot externe als interne loopbaancoaches en loopbaanconsultants.  We mikken op de junior of medior (met maximum enkele jaren ervaring) loopbaanprofessional.

Volgende rollen komen zeker in aanmerking om het traject te volgen: HR adviseurs, HRD adviseurs, HR managers, HRD managers, P&O managers, personeelsverantwoordelijken, training & development managers, intercedent, re-integratieadviseur, arbeidsbemiddelaar, loopbaanbegeleiders, outplacementadviseurs, mobiliteitsconsulenten, carrièrebegeleiders, careermanagers, HR functionarissen, loopbaancoaches, loopbanadviseurs.

Voorkennis

Je beschikt reeds over basiskennis op het gebied van personeel en organisatie, je hebt enige advieservaring of je volgde een opleiding op dit gebied en je bent bij voorkeur werkzaam in een (deels) adviserende functie.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Na het succesvol volgen van deze opleiding kan je het beroep van intern of extern loopbaancoach en loopbaanadviseur uitoefenen.
 • Je kan de vraag van de cliënt en van de in- of externe opdrachtgever verhelderen.
 • Je kan de methodische stappen van een loopbaanadviesproces toepassen.
 • Je kan een analyse maken van een loopbaan, van competenties, van motivatie, van geschikte beroepen en van de in- of externe arbeidsmarkt.
 • Je kan een gefundeerde keuze maken uit de technieken en instrumenten die door een loopbaanprofessional gebruikt kunnen worden.
 • Je kan enkele belangrijke technieken/instrumenten/methodieken op een professionele manier gebruiken en interpreteren.  Voorbeelden van deze instrumenten: om functies te analyseren, om de arbeidsmarkt te analyseren, persoonlijkheidstesten, competentiescans, arbeidsmarktmogelijkheidstesten,...
 • Je bent flexibel in het hanteren van verschillende stijlen van invloed uitoefenen.
 • Je hebt de basiscompetenties van een loopbaanprofessional onder de knie: vertrouwen wekken, sensitiviteit, luisteren, analyseren, gespreksvaardigheden, resultaatgericht werken, faciliteren, activeren, omgaan met weerstand, beïnvloeden.
 • Je herkent en kan omgaan met de belangrijkste psychologische aspecten van mensen in  loopbaanbegeleiding of outplacement.
 • Je herkent psycho-sociale problematiek bij kandidaten in loopbaanadviestrajecten en je hebt geleerd wanneer en naar welke hulpverlening je kan doorverwijzen.
 • Je kan adviseren over gepaste sollicitatie- en presentatiemethoden.
 • Je kan ook de nazorg voor je rekening nemen: opvolgen, coaching  on the job, contact met de opdrachtgever.

Programma

Wat is loopbaanadvies?

 • Wat is intern en extern loopbaanadvies?
 • Wat is het doel van loopbaanbegeleiding?
 • Wanneer is loopbaanbegeleiding nodig?
 • Welke vormen zijn er?  Bijvoorbeeld: korte programma’s om sterkte en ontwikkeldoelen vast te stellen, programma’s gericht op interne functieverandering, individuele outplacement, groepsoutplacement, intern advies, ...
 • Wat zijn de meest voorkomende aanleidingen voor loopbaanadvies?
 • Welke loopbaanfasen en loopbaanstrategieën bestaan er?  Welke loopbaanvraagstukken horen hierbij?
 • Wie voert de begeleiding uit?  Hoe maak je een keuze tussen een interne of externe loopbaanprofessional?
 • Hoe kies je een goed bureau?

De rol van de loopbaanadviseur binnen en buiten de organisatie

 • Hoe past loopbaanadvisering bij de organisatiestrategie?
 • Bevorderen van mobiliteit  en employabiliteit (in de organisatie en daarbuiten).
 • Voorwaarden voor succes bij loopbaanbegeleiding.
 • Verhouding tussen cliënt / opdrachtgever / adviseur. Omgaan met opdrachtgevers.

Jij als loopbaanadviseur

Bij de start van deze module leg je zelf een test af over je loopbaanadviesvaardigheden.  Onder andere op basis hiervan krijg je een zicht op je individuele ontwikkeldoelen voor dit leertraject.

 • Rollen, beroepshouding en ethiek van de loopbaanadviseur.
 • Je reflecteert over een professionele beroepshouding (betrokkenheid versus afstand, helpen versus begeleiden tot zelfstandigheid, integriteit, omgaan met verschillende belangen, enz)
 • Eigen waarden en normen en de invloed daarvan op je advieshouding en begeleidingsstijl.
 • Hoe kan je effectief adviseren?
 • Deskundigheid opbouwen over loopbaan en arbeidsmarkt.
 • Het ontleden van beroepen en functies.
 • Media voor arbeidsmarktcommunicatie opvolgen.
 • De match tussen competenties en beroepen analyseren door gebruik te maken van geautomatiseerde systemen.

Tenslotte worden in deze module ook de competenties van de loopbaanprofessional geïntroduceerd:

 • sensitiviteit, rapport opbouwen, vertrouwen wekken.
 • analyseren, beoordelen, reflecteren.
 • gespreksvaardigheden, zich duidelijk uitdrukken op alle niveaus, luisteren.
 • kennis overdragen (individueel en de basis van groepsinstructie / training).
 • coachen, motiveren, faciliteren, activeren, omgaan met weerstand, ombuigen belemmerende overtuigingen.
 • beïnvloeden, waar nodig: sturen.
 • resultaatgericht- en planmatig werken.

De kandidaat

 • Psychologische aspecten bij de kandidaat: omgaan met emoties, omgaan met belemmerende overtuigingen van de kandidaat.
 • Welke vragen worden gesteld?
 • Werk en zingeving.
 • Type kandidaten, cliënthoudingen.
 • Enkele belangrijke psychologische aspecten van mensen in loopbaanbegeleiding of outplacement: rouwverwerking, activeren, omgaan met veranderingen, omgaan met weerstand, omgaan met slachtofferrol, omgaan met de “hulploze” kandidaat of de “help rejecting” kandidaat, ...
 • Psycho-sociale problematiek bij kandidaten in loopbaanadviestrajecten bvb: herkennen van de basissymptomen van alcohol of middelen misbruik, herkennen van de basissymptomen van een depressie
 • Wanneer doorverwijzen naar hulpverlening

Loopbaanadviesbegeleiding en het werkproces

 • Fasen van loopbaanadviesbegeleiding.
 • Structuur van het gesprek.
 • Voorlichting / oriënterend gesprek (optioneel).
 • Intake: verhelderen van de vraag, beoordelen, contractering.
 • Opstellen van een plan van aanpak.
 • Het belang van een vlotte en correcte administratieve afwikkeling en rapportage.

Het begeleidingstraject bijvoorbeeld bestaand uit:

 • Persoonsanalyse; ik ben, ik kan, ik ken, ik wil.
 • Toepassing van testen binnen loopbaanadvisering.
 • Marktanalyse; passende taken, functies, beroepen, opleidingen (basiskennis),  organisaties.
 • Sollicitatieadvies; netwerken, brieven, c.v., gesprek, follow - up.
 • Bemiddelingstraject: bemiddelen tussen vraag en aanbod, jobhunting (basiskennis).
 • Begeleiding bij uitvoeren van het actieplan; maken van keuzes, stimuleren en motiveren, dag tot dag begeleiding, toepassen van intervisie.
 • Tussentijdse evaluatie en - rapportage
 • Eindevaluatie en –rapportage

Taken en rollen van de loopbaanprofessional

 • Adviesaspecten binnen een organisatie (intern).
 • Adviesaspecten als extern loopbaanprofessional. Risico’s verbonden aan combineren van opdrachten en rollen.
 • Specialisaties binnen het vak: adviseur (specialisaties: uitvoerend niveau, middenkader, hoger kader, directie / bestuur), testpsycholoog of gecertificeerd testbespreker (niet – psycholoog), accountverantwoordelijke met commerciële taken, administratieve afhandeling.

Didactische aanpak

 • De opleiding volgt in grote lijnen de leercyclus van Kolb, waarbij theorie, praktijk en reflectie voortdurend op elkaar betrokken worden. 
 • Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats. Hierin worden je persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht.
 • De opleiding bestaat uit een traject van ongeveer 6  maanden, gemarkeerd door zes workshops van een dag.
 • In de interactieve training ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van loopbaanbegeleiding. Je oefent met cases.
 • De rode draad wordt gevormd door het werken aan een eigen loopbaanadviestraject, in of buiten de eigen organisatie. Je begeleidt gedurende deze periode minimaal 1 loopbaanadvies kandidaat. Dit mag bijvoorbeeld een outplacementkandidaat zijn of een medewerker in een intern adviestraject. Je voortgang wordt opgevolgd aan de hand van een procesverslag.
 • Gedurende het begeleiden van je eigen kandidaat kan je aanvullend hulp inroepen van je mededeelnemers en je trainers via email of telefonisch.
 • 1 dagdeel wordt besteed aan intervisie waarin je vragen of problemen kan inbrengen en waarbij “best practices“  worden uitgewisseld. In de namiddag heb je een individueel  coachingsgesprek n.a.v. de ervaringen met het loopbaanadviestraject dat je gedurende de opleiding uitvoert.
 • Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 15 personen, zodat individuele feedback mogelijk is.

Cursusmateriaal

 • Je ontvangt een uitgebreide syllabus met cursusmateriaal en oefeningen: een volwaardig naslagwerk, niet enkel de kopies van de handouts.
 • Met behulp van een (zelf-)test leer je meer over je eigen bekwaamheden en attitudes als loopbaanprofessional.
 • Je kan daarnaast gratis eenmalig gebruik maken van een loopbaanadviestest.
 • Er is een lijst met aanbevolen literatuur, maar deze stof is niet verplicht.

Evaluatie

Je slaagt voor de opleiding als je een loopbaanadviestraject op een professionele manier uitwerkt.  Je krijgt hiervoor ondersteuning van de trainers en van je collega deelnemers.

De evaluatie gebeurt door volgende actoren:

 • zelfevaluatie door de kandidaat
 • evaluatie door collega deelnemer(s)
 • evaluatie door de trainers

Als je slaagt voor de opleiding, voldoe je aan de toelatingscriteria van de beroepsvereniging NOLOC en de inhoudelijke toetsingscriteria van het Career Management Institute (CMI).

Trainer

Annita Rogier

Annita Rogier  (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Als trainer, coach, assessor en psycholoog zet ze zich al 24 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants) en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, van de Nederlandse Vereniging van personeelsmanagement & organisatieontwikkeling en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 24 jaar ervaring met loopbaan/ en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte & Touch en Character Concern.  Ze leidde zeer veel loopbaanprofessionals, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs en HR-D professionals op o.a. van Randstad, KPN, CWI, UWV, Bouwfonds, loopbaanadviseurs van diverse Gemeenten, PAC, Ideeënrijk, Transferpunt Zorg, REAX, enz.

Rester à jour sur les nouveaux avi

Pas encore d'avis.

Partagez vos avis

Avez-vous participé à formation? Partagez votre expérience et aider d'autres personnes à faire le bon choix. Pour vous remercier, nous donnerons 1,00 € à la fondation Stichting Edukans.

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Recevoir une brochure d'information (gratuit)

(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)

Vous avez des questions?

(optionnel)
Nous conservons vos données personnelles dans le but de vous accompagner par email ou téléphone.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur : Politique de confidentialité.