Ontwikkel Uw Leidinggevende Vaardigheden

Durée totale
Logo TEAMPOWER

Astuce: besoin de plus d'informations sur la formation? Téléchargez la brochure!

Dates et lieux de début

Il n'y a pas de dates de débuts connues pour ce produit.

TEAMPOWER a indiqué offrir ses services par défaut dans les régions suivantes: Bruxelles

Description

Doelgroep : Managers

Doelstellingen

• Zijn leadership als manager ontwikkelen
• Team management
• De communicatie van de managerProgramma

Module 1 : Ontwikkel uw leadership als manager
• Zichzelf kennen als manager
• Karakteristieken van het management beter begrijpen
• Een doeltreffend management tot stand brengen
• Zijn dominante leadershipsstijl kunnen herkennen
• Een doeltreffend leadership doorvoeren in lijn met het situationeel leadership
• Onderscheid maken tussen macht, kracht en bevoegdheid

Module 2 : Team Management
• De motivatiehefbomen kennen, zowel individueel als in groep
• Zijn visie uitbouwen en weten hoe deze te delen met zijn team
• Zijn aandachts- en observatievermogen verhogen
•…

Lisez la description complète ici

Foire aux questions (FAQ)

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Voir aussi : Agile, Lean Six Sigma, PRINCE2, Scrum et Management de projet.

Doelgroep : Managers

Doelstellingen

• Zijn leadership als manager ontwikkelen
• Team management
• De communicatie van de managerProgramma

Module 1 : Ontwikkel uw leadership als manager
• Zichzelf kennen als manager
• Karakteristieken van het management beter begrijpen
• Een doeltreffend management tot stand brengen
• Zijn dominante leadershipsstijl kunnen herkennen
• Een doeltreffend leadership doorvoeren in lijn met het situationeel leadership
• Onderscheid maken tussen macht, kracht en bevoegdheid

Module 2 : Team Management
• De motivatiehefbomen kennen, zowel individueel als in groep
• Zijn visie uitbouwen en weten hoe deze te delen met zijn team
• Zijn aandachts- en observatievermogen verhogen
• De karakteristieken van een doeltreffend team begrijpen
• De ontwikkelingsstadia van zijn team identificeren
• Know how en motivatie van elke medewerker evalueren
• Actieplannen bepalen
• Communiceren om zijn team te mobiliseren
• Een vertrouwensklimaat scheppen
• Samenwerkingsdoelstellingen bepalen
• De weg tonen, leidinggeven door het voorbeeld te tonen
• Aanmoedigen
• De individuele bijdragen erkennen
• Successen vieren

Module 3 : De Manager Coach
• Het onderscheid maken tussen de rol van de manager en die van de coach
• Specifieke tools en technieken verwerven in de rol van coach
• Het potentieel van elke medewerker ontplooien met het oog op het geven van betekenis en tevredenheid
• Sensibiliserende coachinggesprekken kunnen voeren door middel van individuele motivatiehefbomen
• De GROW-methode
• Een moeilijke boodschap kunnen overbrengen
• Feedback geven en ontvangen

Module 4 : De manageriale communicatie
• De 3 gedragspatronen begrijpen : vlucht, agressiviteit, manipulatie
• Zijn assertiviteit ontwikkelen : kunnen vragen, weigeren, zijn standpunt uitdrukken, een constructieve feedback geven
• Een houding aannemen t.o.v. kritiek
• Hanteren van spanningen en angsten binnen zijn team
• Zijn vaardigheid tot actief luisteren ontwikkelen
• Kunnen bevragen, herformuleren
• Het non verbale gebruiken : de ogen, de attitude, de stem, de gebaren
• Zijn charisma ontwikkelen
• Een positief imago verspreiden

Module 5 : Beïnvloeden overtuigen
• De inzet, de aard en de mechanismen van de overtuiging en de toetreding begrijpen
• Uw objectieven en de te gebruiken strategieën en taktieken bepalen. Deze met succes toepassen d.m.v. een doeltreffende methode
• Kunnen onderhandelen met verschillende gesprekspartners : medewerkers, collega’s, syndicaten, oversten …
• De verschillende invloedsituaties en hun karakteristieken, herkennen
• De 5 mogelijke fundamentele strategieën kennen en de ene kiezen die aangepast is aan de doelstelling
• Een argumentarium kunnen opbouwen, de verschillende constructies en technieken ervan kennen en weten in welke situaties ze te gebruiken
• Bezwaren en tegenargumenten anticiperen en weerleggen

Module 6 : Priority management
• Zich bewust worden van zijn eigen verantwoordelijkheid in zijn time management en zijn eigen werkingspatroon identificeren (interne remmingen)
• Zich focussen op hoge rendementsactiviteiten en prioriteiten (her)bepalen
• Technieken inzake time management verwerven, voor zichzelf en zijn medewerkers
• Zijn doeltreffendheid en productiviteit verhogen
• De « tijdvreters » vervangen door « tijdwinners »

Modalités d'inscription

Les séminaires seront donnés aux dates mentionnées dans le tableau ci-dessus sous réserve d’un minimum de 2 participants inscrits.
La clôture des inscriptions s’effectue 15 jours avant la date de début du séminaire.
Votre inscription sera effective dès réception de votre paiement

Rester à jour sur les nouveaux avi

Pas encore d'avis.

Partagez vos avis

Avez-vous participé à formation? Partagez votre expérience et aider d'autres personnes à faire le bon choix. Pour vous remercier, nous donnerons 1,00 € à la fondation Stichting Edukans.

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Recevoir une brochure d'information (gratuit)

Sexe:
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)

Vous avez des questions?

(optionnel)
Nous conservons vos données personnelles dans le but de vous accompagner par email ou téléphone.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur : Politique de confidentialité.