Ontwikkel Uw Leidinggevende Vaardigheden

Durée totale
Date et lieu de début
Logo TEAMPOWER

Astuce: besoin de plus d'informations sur la formation? Téléchargez la brochure!

Dates et lieux de début

place Teampower, Avenue Louis Gribaumont 179, 1200 Bruxelles
20 août 2020 jusqu'au 18 déc. 2020
voir détails
event 20 août 2020, 09:30-17:00
event 21 août 2020, 09:30-17:00
event 15 octobre 2020, 09:30-17:00
event 16 octobre 2020, 09:30-17:00
event 17 décembre 2020, 09:30-17:00
event 18 décembre 2020, 09:30-17:00

Description

Doelgroep : Managers

Doelstellingen

• Zijn leadership als manager ontwikkelen
• Team management
• De communicatie van de managerProgramma

Module 1 : Ontwikkel uw leadership als manager
• Zichzelf kennen als manager
• Karakteristieken van het management beter begrijpen
• Een doeltreffend management tot stand brengen
• Zijn dominante leadershipsstijl kunnen herkennen
• Een doeltreffend leadership doorvoeren in lijn met het situationeel leadership
• Onderscheid maken tussen macht, kracht en bevoegdheid

Module 2 : Team Management
• De motivatiehefbomen kennen, zowel individueel als in groep
• Zijn visie uitbouwen en weten hoe deze te delen met zijn team
• Zijn aandachts- en observatievermogen verhogen
•…

Lisez la description complète ici

Foire aux questions (FAQ)

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Voir aussi : Agile, Formateur, Lean Six Sigma, PRINCE2 et Scrum.

Doelgroep : Managers

Doelstellingen

• Zijn leadership als manager ontwikkelen
• Team management
• De communicatie van de managerProgramma

Module 1 : Ontwikkel uw leadership als manager
• Zichzelf kennen als manager
• Karakteristieken van het management beter begrijpen
• Een doeltreffend management tot stand brengen
• Zijn dominante leadershipsstijl kunnen herkennen
• Een doeltreffend leadership doorvoeren in lijn met het situationeel leadership
• Onderscheid maken tussen macht, kracht en bevoegdheid

Module 2 : Team Management
• De motivatiehefbomen kennen, zowel individueel als in groep
• Zijn visie uitbouwen en weten hoe deze te delen met zijn team
• Zijn aandachts- en observatievermogen verhogen
• De karakteristieken van een doeltreffend team begrijpen
• De ontwikkelingsstadia van zijn team identificeren
• Know how en motivatie van elke medewerker evalueren
• Actieplannen bepalen
• Communiceren om zijn team te mobiliseren
• Een vertrouwensklimaat scheppen
• Samenwerkingsdoelstellingen bepalen
• De weg tonen, leidinggeven door het voorbeeld te tonen
• Aanmoedigen
• De individuele bijdragen erkennen
• Successen vieren

Module 3 : De Manager Coach
• Het onderscheid maken tussen de rol van de manager en die van de coach
• Specifieke tools en technieken verwerven in de rol van coach
• Het potentieel van elke medewerker ontplooien met het oog op het geven van betekenis en tevredenheid
• Sensibiliserende coachinggesprekken kunnen voeren door middel van individuele motivatiehefbomen
• De GROW-methode
• Een moeilijke boodschap kunnen overbrengen
• Feedback geven en ontvangen

Module 4 : De manageriale communicatie
• De 3 gedragspatronen begrijpen : vlucht, agressiviteit, manipulatie
• Zijn assertiviteit ontwikkelen : kunnen vragen, weigeren, zijn standpunt uitdrukken, een constructieve feedback geven
• Een houding aannemen t.o.v. kritiek
• Hanteren van spanningen en angsten binnen zijn team
• Zijn vaardigheid tot actief luisteren ontwikkelen
• Kunnen bevragen, herformuleren
• Het non verbale gebruiken : de ogen, de attitude, de stem, de gebaren
• Zijn charisma ontwikkelen
• Een positief imago verspreiden

Module 5 : Beïnvloeden overtuigen
• De inzet, de aard en de mechanismen van de overtuiging en de toetreding begrijpen
• Uw objectieven en de te gebruiken strategieën en taktieken bepalen. Deze met succes toepassen d.m.v. een doeltreffende methode
• Kunnen onderhandelen met verschillende gesprekspartners : medewerkers, collega’s, syndicaten, oversten …
• De verschillende invloedsituaties en hun karakteristieken, herkennen
• De 5 mogelijke fundamentele strategieën kennen en de ene kiezen die aangepast is aan de doelstelling
• Een argumentarium kunnen opbouwen, de verschillende constructies en technieken ervan kennen en weten in welke situaties ze te gebruiken
• Bezwaren en tegenargumenten anticiperen en weerleggen

Module 6 : Priority management
• Zich bewust worden van zijn eigen verantwoordelijkheid in zijn time management en zijn eigen werkingspatroon identificeren (interne remmingen)
• Zich focussen op hoge rendementsactiviteiten en prioriteiten (her)bepalen
• Technieken inzake time management verwerven, voor zichzelf en zijn medewerkers
• Zijn doeltreffendheid en productiviteit verhogen
• De « tijdvreters » vervangen door « tijdwinners »

Modalités d'inscription

Les séminaires seront donnés aux dates mentionnées dans le tableau ci-dessus sous réserve d’un minimum de 2 participants inscrits.
La clôture des inscriptions s’effectue 15 jours avant la date de début du séminaire.
Votre inscription sera effective dès réception de votre paiement

Rester à jour sur les nouveaux avi

Pas encore d'avis.

Partagez vos avis

Avez-vous participé à formation? Partagez votre expérience et aider d'autres personnes à faire le bon choix. Pour vous remercier, nous donnerons 1,00 € à la fondation Stichting Edukans.

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Recevoir une brochure d'information (gratuit)

Sexe:
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)

Vous avez des questions?

(optionnel)
Nous conservons vos données personnelles dans le but de vous accompagner par email ou téléphone.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur : Politique de confidentialité.