Wake up - Een persoonlijk groeitraject naar authenticiteit en essentie

Durée totale
Localisation
A cet endroit
Date et lieu de début
Logo HRD Academy
Note du fournisseur: starstarstarstarstar 10 HRD Academy a une moyenne de 10 (basée sur 2 avis)

Astuce: besoin de plus d'informations sur la formation? Téléchargez la brochure!

Dates et lieux de début

placeBE 9080 Beervelde
1 déc. 2020 jusqu'au 2 juin 2021

Description

We are passionate about providing the best learning experience for trainers, coaches, consultants, HR professionals and leaders

Dit traject is bedoeld voor iedereen die zoekt om op een oprechte manier in het leven te staan. Door de training zie en ervaar je scherper wie je bent, waar je voor staat en waar je heen wil. Dit brengt je dichter bij het volle potentieel van jouw kracht en creativiteit. Dit kan je inzetten voor jezelf, je bedrijf en de wereld.

Wake up - Een persoonlijk groeitraject naar authenticiteit en essentie - NIEUW

Streven naar echtheid en authenticiteit in alles wat je doet

Situering

Op het gebied van organisatieontwikkeling - de zoektocht naar nieuwe en effectievere manieren om organisaties vorm te geven - zijn boeken als Reinventing Organizations en Theory U belangrijke wegwijzers. Zij wijzen e…

Lisez la description complète ici

Foire aux questions (FAQ)

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Voir aussi : Agile, Scrum, Lean Six Sigma, PRINCE2 et Management de projet.

We are passionate about providing the best learning experience for trainers, coaches, consultants, HR professionals and leaders

Dit traject is bedoeld voor iedereen die zoekt om op een oprechte manier in het leven te staan. Door de training zie en ervaar je scherper wie je bent, waar je voor staat en waar je heen wil. Dit brengt je dichter bij het volle potentieel van jouw kracht en creativiteit. Dit kan je inzetten voor jezelf, je bedrijf en de wereld.

Wake up - Een persoonlijk groeitraject naar authenticiteit en essentie - NIEUW

Streven naar echtheid en authenticiteit in alles wat je doet

Situering

Op het gebied van organisatieontwikkeling - de zoektocht naar nieuwe en effectievere manieren om organisaties vorm te geven - zijn boeken als Reinventing Organizations en Theory U belangrijke wegwijzers. Zij wijzen er terecht op dat organisatie-ontwikkeling hand in hand gaat met de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. Persoonlijke ontwikkeling betekent altijd de ontwikkeling van meer bewustzijn. Dit wil zeggen de blik naar binnen brengen en zien wat zich daar afspeelt op een niet-oordelende en accepterende manier.


Deze opleiding is dan ook gericht op jouw proces van persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Je eigen proces aanpakken, is altijd een bijdrage aan jouw organisatie of bedrijf en aan de maatschappij. Immers iedereen verlangt om met volle goesting en op een krachtdadige en vervullende manier dienstbaar te zijn aan het leven. Als je vanuit dit verlangen leeft, dan stroomt de creatieve levensenergie. Dat is dus wat deze opleiding beoogt, via bewustzijnswerk en persoonlijke ontwikkeling jouw creatieve levensenergie meer laten stromen.


Tenslotte willen we met deze opleiding bijdragen aan de verschuiving van onze ego-gebaseerde maatschappij en bedrijfswereld naar een maatschappij waar vriendelijkheid, authenticiteit, mededogen, welzijn en zingeving op de werkplek centraal staan.

Doelgroep

Voor iedereen die zoekt om op een oprechte manier in het leven te staan. Op professioneel gebied betekent dit steeds opnieuw het antwoord zoeken op twee vragen: 'Wat is mijn juiste plek in deze context?' en 'Hoe lever ik in deze context mijn juiste bijdrage?'. Het woord “juist” wil hier zeggen: in afstemming met wat ikzelf, de mensen rondom mij, mijn organisatie en de wereld nodig hebben.

Wat leer je in deze opleiding?

De opleiding leidt tot:

 • Zelfverantwoordelijkheid. Je realiseert je dat de antwoorden in jezelf te vinden zijn. Door dit besef van zelfverantwoordelijkheid ben je beter in staat dicht bij jezelf te blijven en daardoor de juiste plek in te nemen in je organisatie en in je leven.
 • Je komt dichter bij je authentieke zelf. Hoe authentieker je bent, hoe beter je in staat bent je behoeften en noden uit te spreken en je grenzen aan te geven. Dit is de basis voor diepgaander, oprechter en meer verbindende relaties.
 • Je komt meer in contact met wat je wezenlijk vervult en dit verlangen voelen én manifesteren brengt je bij je individuele zielsintentie. Vanuit jouw zielsintentie lever je jouw unieke bijdrage aan de ziel van de organisatie. 


Door middel van:

Je leert jezelf op een andere manier kennen.  Je leert heel toepasbare technieken en bewustwording instrumenten inzetten om jezelf en anderen te begeleiden in het proces van persoonlijke groei.

 • je wordt uitgenodigd om te voelen en je diep te verbinden met jezelf
 • je ontwikkelt inzicht in je eigen beperkende overtuigingen en patronen
 • je leert jezelf te tonen en de andere echt te zien
 • je leert op een niet-oordelende manier om te gaan met wat er aanwezig is in jezelf en in de andere (ontwikkelen van de neutrale waarnemer in onszelf)
 • je leert te luisteren naar je innerlijke stilte
 • je ontwikkelt inzicht in de verschillende delen van jezelf (masker, innerlijke kind, schaduw, ego, innerlijke criticus, lager zelf, hoger zelf, …)
 • je ontwikkelt inzicht in de energetische dimensie van je mens zijn, je chakra’s en auralichamen
 • je creëert een gezonde balans tussen het fysieke en het spirituele zelf

Programma

De werkwijze steunt op twee pijlers, deze beïnvloeden en versterken elkaar: psycho-spirituele ontwikkeling en energiebewustzijn.


Psycho-spirituele ontwikkeling

De opleiding vertrekt vanuit een psycho-spirituele zienswijze op de mens. Het bijzondere aan deze zienswijze is dat het twee wegen verbindt: de psychologische en de spirituele. We erkennen dat mens zijn een spirituele dimensie omvat. Als we aan die dimensie geen aandacht besteden, ontkennen we een wezenlijk aspect van onze realiteit. We doen hetzelfde wanneer we de materiële dimensie ontkennen door te vluchten in een zweverige spiritualiteit.  Spiritualiteit heeft eerder te maken met toelaten van dan met krampachtig op zoek gaan naar. In alles wat we aanbieden is het onze intentie om een ruimte te scheppen waarin eenieder voor zich zijn spiritualiteit kan beleven en ontwikkelen.


Daarnaast verkennen we ook ons psychologisch functioneren. Dit is belangrijk omdat:

 • Als we invloed willen uitoefenen op de realiteit, moeten we die met een heldere blik zien zoals ze is. Dit kan onmogelijk als onbewuste drijfveren onze blik op die realiteit vertroebelen.
 • Als we invloed willen uitoefenen op de realiteit, moeten we ook helder krijgen waar we naartoe willen en wat onze motivatie is. Dit is onze intentie. Het is een wezenlijk verschil of we onze intentie in dienst stellen van ons kleine persoontje of van iets dat onszelf overstijgt.


We gebruiken de karakterstructuren als hulpmiddel om onze persoonlijkheid in kaart te brengen. De karakterstructuren zijn uitgedacht door Wilhelm Reich en verder ontwikkeld door Alexander Löwen en John Pierrakos.


Energiebewustzijn

Door inzicht te verwerven in je chakrasysteem en je energieveld, verruim je je bewustzijn en breng je zaken in beweging. Chakrasysteem en energieveld zijn een manier om contact te maken met de energetische realiteit van ons mens-zijn en ons besef van de werkelijkheid te verruimen. Onze waarneming wordt subtieler omdat we ervaren dat er naast een fysieke, emotionele en mentale - ook een energetische dimensie bestaat.


Elke lesblok verdiepen we ons in een bepaalde karakterstructuur en geven we aandacht aan de spirituele en energetische aspecten die deze karakterstructuur kenmerken. We verkennen, verwelkomen, beleven en integreren al deze verschillende aspecten van de desbetreffende karakterstructuur. Tevens geven we praktische tips om er in het dagelijkse leven mee om te gaan. 

 • Blok 1: we verkennen het deel van onszelf dat bang is voor contact en om helemaal in het leven te staan.
 • Blok 2 : we verkennen het deel van onszelf dat onvervuld is en de vervulling buiten zichzelf zoekt.
 • Blok 3: we verkennen het deel van onszelf dat zich inhoudt en dat gebukt gaan onder het leed van de ander.
 • Blok 4: we verkennen het deel van onszelf dat het leven als een strijd percipieert en de andere niet vertrouwt.
 • Blok 5: we verkennen het deel van onszelf dat perfectie verkiest boven authenticiteit en daardoor niet toont wie hij werkelijk is.
 • Blok 6: we besteden aandacht aan de integratie van deze verschillende delen.

Didactische aanpak

 • We werken met een groep van maximum 14 deelnemers. Het is een praktische en interactieve opleiding, met veel ruimte voor je persoonlijk proces.
 • Elk lesblok bestaat uit een combinatie van lectuur, zelfreflectie, meditatie, energiewerk, ervaringsgerichte oefeningen, groepsproces en opstellingswerk.
 • De verschillende blokken zijn verspreid over 10 maanden zodat er voldoende tijd is voor integratie.

TrainersPaul D'Haene

Opgeleid als industrieel ingenieur, heb ik ruim 30 jaar ervaring in verschillende organisaties zowel in leidinggevende als meer uitvoerende functies. Nu werk ik sinds meerdere jaren op zelfstandige basis als therapeutisch begeleider zowel individueel als voor organisaties. Mijn visie op de ontwikkeling van organisaties is sterk beïnvloed door het gedachtegoed van Frédéric Laloux zoals beschreven in zijn boek Reinventing Organizations. Op macro-economisch vlak geloof ik sterk dat onze wereld nood heeft aan een nieuw economisch model dat meer rekening houdt met de draagkracht van onze planeet en het welzijn van mensen en toekomstige generaties. Via diverse opleidingen en inspiratiebronnen zoek ik steeds verder om mijn dienstbaarheid aan heling in de wereld zo juist en effectief mogelijk in te zetten. Mijn belangrijkste leraars en inspiratiebronnen zijn: Thierry Janssen (ondermeer stichter en bezieler van de Ecole de la présence thérapeutique, waarvan ik de driejarige opleiding heb gevolgd), Boeddhisme en therapie (Jan en Riekje Boswijk, bij wie ik de opleiding transpersoonlijke psychotherapie heb gevolgd), Boeddhistische leraren als Jack Kornfield, Thich Nhat Hahn en Mark Epstein, Familieopstellingen (opleiding gevolgd bij Indra T Preiss en Micky Masset) en Traumaheling (in het bijzonder het werk van Bessel van der Kolk en Gabor Maté).

Esther Dick

Als graduaat landschapsarchitect besefte ik al gauw dat het ontwerpen van de buitenruimte niet mijn pad was. Toen ik mijn job bij een studiebureau inruilde voor een job op de campagne afdeling bij Greenpeace België kwam dat al veel meer overeen met mijn missie in dit leven. Gedurende verschillende jaren maakte ik deel uit van de Greenpeace familie en werkte ik vol passie mee aan een duurzamer energiebeleid in België. Ik combineerde mijn werk bij de milieuorganisatie met de 4 jarige opleiding aan de Barbara Brennan School of Healing in Oostenrijk. Daar bestudeerde ik op een grondige manier het menselijk energieveld en het proces van psycho-spirituele ontwikkeling. In 2011 startte ik een zelfstandige praktijk in energiewerk en persoonlijke groei en sindsdien gebruik ik het energiebewustzijn als doeltreffend middel om mijn klanten en studenten te begeleiden in hun transformatieproces. Ik geloof dat wij als mens in staat zijn om onszelf en de aarde op een heel andere manier te bewonen, wanneer wij ons terug bewust worden van onze diepe verbinding met de aarde, de liefdevolle verbinding met elkaar en de creatieve verbinding met het universum.  Enkele gevolgde opleidingen en opgedane ervaringen: Transformatie Training bij Jan Janssen en Lia Verrees, Barbara Brennan School of Healing (Oostenrijk), Praktijk voor energiewerk en persoonlijke ontwikkeling, Relational cord healing bij Jan Janssen (Londen), Docent chakrapsychologie en energetisch consulent aan de schoonheidsschool, Lerarenopleiding Energies Subtiles (Brussel), Begeleider/lesgever in de opleiding Energies Subtiles (Brussel), Training familieopstellingen bij Lia Verrees (naar het werk van Bert Hellinger), Systemisch coaching met paarden.

Rester à jour sur les nouveaux avi

Pas encore d'avis.

Partagez vos avis

Avez-vous participé à Programme? Partagez votre expérience et aider d'autres personnes à faire le bon choix. Pour vous remercier, nous donnerons 1,00 € à la fondation Stichting Edukans.

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Recevoir une brochure d'information (gratuit)

Sexe:
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)

Vous avez des questions?

(optionnel)
Nous conservons vos données personnelles dans le but de vous accompagner par email ou téléphone.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur : Politique de confidentialité.