Coaching to outperform - Coach je medewerkers naar betere performance

Durée totale

Coaching to outperform - Coach je medewerkers naar betere performance

HRD Academy
Logo HRD Academy
Note du fournisseur: starstarstarstarstar 10 HRD Academy a une moyenne de 10 (basée sur 2 avis)

Astuce: besoin de plus d'informations sur la formation? Téléchargez la brochure!

Dates et lieux de début

Il n'y a pas de dates de débuts connues pour ce produit.

Description

We are passionate about providing the best learning experience for trainers, coaches, consultants, HR professionals and leaders

In deze 4-daagse opleiding leer je via coachtechnieken voor managers de performance van je medewerkers optimaliseren. Na de training kan je medewerkers coachen op het beter worden in hun functie, in het beste halen uit hun talenten, in het beter omgaan met werkdruk, in het behouden of hervinden van hun motivatie en in aansluiting te vinden bij hun drijfveren.

Coaching to outperform - Coach je medewerkers naar betere performance - NIEUW

Als leidinggevende coachtechnieken inzetten zodat je medewerkers nog betere resultaten halen

Situering

In een wereld waar door kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt een 'war on talent' woedt, waardoor je met minder mensen meer moet presteren, wordt het …

Lisez la description complète ici

Foire aux questions (FAQ)

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Voir aussi : Psychologie, Être Coach, Corps médical, Sociologie et MBTI.

We are passionate about providing the best learning experience for trainers, coaches, consultants, HR professionals and leaders

In deze 4-daagse opleiding leer je via coachtechnieken voor managers de performance van je medewerkers optimaliseren. Na de training kan je medewerkers coachen op het beter worden in hun functie, in het beste halen uit hun talenten, in het beter omgaan met werkdruk, in het behouden of hervinden van hun motivatie en in aansluiting te vinden bij hun drijfveren.

Coaching to outperform - Coach je medewerkers naar betere performance - NIEUW

Als leidinggevende coachtechnieken inzetten zodat je medewerkers nog betere resultaten halen

Situering

In een wereld waar door kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt een 'war on talent' woedt, waardoor je met minder mensen meer moet presteren, wordt het steeds belangrijker de performance van medewerkers te optimaliseren. Hoe haal je het beste uit je mensen? Hoe leer je ze boven zichzelf uitstijgen? Hoe streef je naar ambitieuze doelen, terwijl je tegelijk je medewerkers duurzaam gezond en bevlogen wil houden?


Taakgericht aansturen en charismatisch leiderschap is niet meer voldoende. Medewerkers verwachten zich blijvend te kunnen ontwikkelen. Ze willen meer geïnspireerd worden dan gestuurd worden.  Door coachvaardigheden voor managers en leiders te ontwikkelen, leer je medewerkers in de breedte te ontwikkelen en hen op inspirerende manier naar betere prestaties te coachen. De organisatieopbrengsten worden verbeterd en de organisatie blijft wendbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig.


In deze opleiding leer je jouw medewerkers begeleiden naar outperformance door het inzetten van coachvaardigheden voor managers.  


Enkele vragen die behandeld worden in de training: 

 • Hoe haal je het beste uit je medewerkers terwijl je ze energiek en bevlogen houdt?
 • Hoe hou je de focus op resultaat en draag je tegelijk zorg voor een plezierige werksfeer?
 • Hoe maak je jouw team klaar voor de uitdagingen van morgen?
 • Hoe leid je jouw medewerkers soepel door veranderingen?
 • Hoe voorkom je dat goede medewerkers de organisatie verlaten? Hoe verminder je ongewenst verloop en ziekteverzuim?
 • Hoe leer je medewerkers omgaan met werkdruk?
 • Hoe coach je een medewerker van een slachtofferrol naar zelfsturing?
 • Hoe ga je om met een defensieve medewerker, die 'ja' zegt en 'nee' doet?
 • Hoe voorkom je dat medewerkers vastroesten en hoe zorg je ervoor dat ze zich steeds blijven ontwikkelen?
 • Hoe inspireer je een ancien die aan het 'uitbollen' is?
 • Hoe maak je van een verzameling individuen een team?
 • Hoe coach je op afstand?
 • Hoe stimuleer je een zeer ervaren medewerker die inhoudelijk goed presteert maar die geen teamplayer is?

Doelgroep

Iedereen die medewerkers en een team naar betere prestaties wil leiden: leidinggevenden, teamleiders, projectleiders, human resources managers, zaakvoerders, teamcoaches.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Je kan inspirerende doelen stellen en je hanteert een meer onderzoekende, coachende en progressiegerichte aanpak.
 • Je leert met medewerkers afstemmen hoe hij/zij kan groeien en voor zichzelf en de organisatie meer kan bereiken. 
 • Je kan medewerkers coachen naar herkenning, erkenning en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
 • Je zet als manager meer in op empowerment en je durft vaker delegeren en loslaten.  Je biedt medewerkers bewust ontwikkelervaringen.
 • Je bent je bewust van potentieel en je bent gericht op het behouden van talent in de organisatie.
 • Je stuurt bewust op resultaat, motivatie, bevlogenheid en betrokkenheid.
 • Je biedt perspectief aan anciens en experts.
 • Je vindt je eigen authentieke stijl als manager en je bewaakt je eigen balans.
 • Je bewaakt het evenwicht tussen individuele performance en teamperformance.
 • Je bewaakt ook de balans tussen ontwikkelgericht coachen en coachen op performance.
 • Je kan als leidinggevende medewerkers coachen op het beter worden in de huidige functie, in het beste halen uit hun talenten en daaruit zelfvertrouwen putten, in het beter om te gaan met werkdruk, in het behouden of hervinden van hun motivatie en energie en in aansluiting te vinden bij hun drijfveren en energiebronnen.

Programma

Domein 1: Competenties als coachend leider

 • definitie coaching
 • coachhouding: neutrale, open, waarderende, onderzoekende houding (appreciative inquiry)
 • opbouwen van een open, gelijkwaardige en respectvolle relatie: technieken van rapport opbouwen, een veilig én stimulerend coachklimaat scheppen en bewaken
 • coachcompetenties: analyseren, werken vanuit kracht - niet zwakte, luisteren, spreken, feedforward geven, spiegelen, samenvatten, reflecteren,  vertrouwelijkheid, vertrouwen, open en niet oordelend, aandachtig aanwezig zijn, eerlijk en authentiek, respectvol, open minded, gedeelde verantwoordelijkheid: keuzes liggen bij de medewerker, resultaatgericht (doel en kader bewaken)
 • analyse van de ontwikkelvraag : luisteren, verhelderen, doorvragen, toetsen, acceptatie verwerven, vastleggen van de vraag, ontwikkelplan, wanneer doorverwijzen, aspecten van de relatie met alle betrokkenen
 • bewaken van een optimale opbouw van het coachtraject: takenmodel en schaalvraag voor doelgericht en efficiënt coachen, beheerder en gerant van het proces
 • rollen van de coachende leider: oa: faciliteren, counselen, coachen, trainen
 • expertrol: wanneer pas je welke rol toe, balans proces sturen en volgen
 • coachtechnieken : toepassen GROW-model voor gestructureerd coachen, krachtgericht coachen voor blijvend resultaat, feedback geven, herformuleren, spiegelen, confronteren, uitdagen, provocatief coachen, enz
 • beheersen van emoties: omgaan met emoties van medewerkers, BADSOC model voor omgaan met weerstand, brengen van sensitieve boodschappen en opvangen van emoties, doorbreken van passief-agressief gedrag, afhankelijkheid en slachtoffergedrag, omgaan met stagnatie van de ontwikkeling, RET technieken voor het ombuigen van belemmerende gedachten en schrikbeelden
 • kunnen communiceren op verschillende communicatieniveaus: principes van geweldloze communicatie, communicatieniveaus, sturen, volgen, begrenzen
 • ethiek en integriteit van coachend leidinggeven


Domein 2: Zelfkennis van de coachende leider

 • zelfkennis: de coachende leider zelf is het belangrijkste instrument
 • inzicht in eigen waarden en normen, vooronderstellingen, sterkte en ontwikkelpunten en de invloed op je effectiviteit
 • inzicht in de eigen communicatie- en coachstijl en deze leren verbreden
 • omgaan met eigen emoties: leren distantiëren, kritiek incasseren, behouden van de eigen energie, time management voor de coachende leider


Domein 3: Tools en technieken processen

Een coachend leidinggevende helpt de competenties van medewerkers verbeteren waardoor betere resultaten geboekt worden.  In dit domein worden heel wat tools en technieken aangeleerd die je als manager hiervoor kan gebruiken. 

Didactische aanpak

 • De training start met een individuele, schriftelijke intake waarin je jouw leerdoelen, verwachtingen en cases verwoordt.
 • In de training houden we een boeiende mix van theorie en oefeningen aan waarbij veel gewerkt wordt met eigen cases. 
 • Het programma wordt flexibel afgestemd op jouw leerdoelen waardoor je het geleerde heel snel kan toepassen in je eigen praktijk als leidinggevende.
 • Maximaal aantal deelnemers: 12

Getuigenissen en referenties

 • Een zeer dynamische training, gegeven door een coachwonder, heel verhelderend en inspirerend!
 • Goede mix van theorie en oefenen, veilige omgeving om te experimenteren, vlotte omschakeling van een model naar de praktijk om kaders aan te reiken.
 • Ik ben zeer tevreden over deze training, er was een goede afwisseling tussen theorie en praktijk, het enthousiasme van de trainer maakt dat de hele groep meegetrokken wordt. 
 • Super. Heel verrijkend!
 • De trainers krijgen van mij geen 10 maar een 12!
 • Een zeer inspirerende training met empathische trainers, die wetenschappelijke kennis moeiteloos aan concrete toepassing koppelen.
 • Top: zeer toepasbaar. Ik ben nu een beter leider en een gezonder mens!
 • In deze opleiding ervaar je dat je binnen een resultaatgerichte organisatie toch tijd kunt maken voor coaching van je medewerkers én beter resultaat haalt. En dit vanuit een duurzame groei mindset.
 • Heel goede training, goed evenwicht tussen praktijk en theorie. Het was heel interessant om vanuit de eigen cases te starten.
 • Mijn toolkit om te coachen en leiden is echt goed aangevuld!
 • Het was heel nuttig en leerzaam om veel te kunnen oefenen en veel persoonlijke feedback te krijgen van de trainers en van elkaar.

TrainersAnnita Rogier

Annita Rogier (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als achtereenvolgens trainer, coach, assessor, psycholoog, senior manager en directeur, zet ze zich al  31 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-outcoaches, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 31  jaar ervaring met loopbaan- en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte en tenslotte bij Annita Rogier c.v..  Ze leidde zeer veel stress- en burn-outcoaches, loopbaancoaches, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs, managers en HR professionals op van kleine ondernemingen tot multinationals. Ze is auteur van meerdere best selling boeken.

Frank Manesse

Tijdens zijn 27-jarige loopbaan heeft Frank Manesse internationale ervaring opgebouwd in vorming, verkoop, management, advies en human resources met de focus op leiderschap en organisatieontwikkeling. Vanuit zijn passie voor het ontwikkelingsvermogen en het innovatiepotentieel van individuen en organisaties, stippelt hij succesvolle trajecten uit die resulteren in persoonlijke groei en verhoogde organisatiekracht. Frank gaat steeds op zoek naar innovatieve methoden in lijn met de noden van de cliënt. Hij bereikt resultaat door een combinatie van professionele ervaring en academische vorming en dit op een sterke hands-on manier. Dankzij gevarieerde internationale ervaringen en multidisciplinair werk heeft Frank een diepgaand begrip ontwikkeld over de impact van leiderschap en culturele diversiteit in zowel fysische als virtuele organisatiestructuren.  Frank is momenteel directielid bij een Vlaamse KMO, Executive coach aan INSEAD, TIAS en Vlerick, associate bij Kets de Vries Institute, senior trainer bij HRD Academy en adviseur leiderschaps- en loopbaanontwikkeling.  Over de jaren diplomeerde Frank in Orthopedagogie (’89), Lerarenopleiding (’92), Bedrijfsmanagement (’96) en HR Management (’99). In 2009 haalde hij het Certificate for Appreciative Inquiry in Positive Business and Society Change aan Weatherhead Business School. In 2013 studeerde hij af als MSc in Coaching and Consulting for Change (Organisational Psychology) aan INSEAD Business School. Hij beschikt over het Certificate in Cambridge Advanced English (CAE – C1).  Hij is tevens geaccrediteerd in Change Mgt (C. Heath/Stanford Univ.), Action Learning (M. Marquardt/George Washington Univ.), Immunity to Change© (R. Kegan/Harvard), Dynamics on Board level (Tavistock/UK), KDVI Diagnostics, Investors in People©, The Leadership Circle©, Belbin©, MBTI©. Hij specialiseerde recentelijk ook in stressmanagement, burn-out preventie/behandeling en verhogen van veerkracht.

Prijs

 • € 1950, exclusief BTW
 • Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

KMO Portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.

 


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.

 


Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

Rester à jour sur les nouveaux avi

Pas encore d'avis.

Partagez vos avis

Avez-vous participé à Programme? Partagez votre expérience et aider d'autres personnes à faire le bon choix. Pour vous remercier, nous donnerons 1,00 € à la fondation Stichting Edukans.

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Recevoir une brochure d'information (gratuit)

(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)

Vous avez des questions?

(optionnel)
Nous conservons vos données personnelles dans le but de vous accompagner par email ou téléphone.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur : Politique de confidentialité.