Kubernetes CKAD Professional plus Advanced [GKKUBCKADPA]

Durée totale
Localisation
En ligne
Date et lieu de début
Logo Global Knowledge Belgium BV
Note du fournisseur: starstarstar_halfstar_borderstar_border 4,5 Global Knowledge Belgium BV a une moyenne de 4,5 (basée sur 2 avis)

Astuce: besoin de plus d'informations sur la formation? Téléchargez la brochure!

Dates et lieux de début

computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
3 mai 2021 jusqu'au 7 mai 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
31 mai 2021 jusqu'au 4 juin 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
28 juin 2021 jusqu'au 2 juil. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
26 juil. 2021 jusqu'au 30 juil. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
23 août 2021 jusqu'au 27 août 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
20 sept. 2021 jusqu'au 24 sept. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
18 oct. 2021 jusqu'au 22 oct. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
15 nov. 2021 jusqu'au 19 nov. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
13 déc. 2021 jusqu'au 17 déc. 2021

Description

Vrijwel iedere training die op een onze locaties worden getoond zijn ook te volgen vanaf huis via Virtual Classroom training. Dit kunt u bij uw inschrijving erbij vermelden dat u hiervoor kiest.

OVERVIEW

Nederlands:

Deze Kubernetes Fundamentals Developer training is met name geschikt voor Developers die (mede) verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en bouwen van software die moet draaien op Kubernetes. De training biedt cursisten een verdiepingsslag als het gaat om het gebruik van  Kubernetes binnen een development functie. De training is hands-on biedt kennis en vaardigheden aan de hand van oefeningen en voorbeelden die je zelf uitvoert in jouw eigen Kubernetes cluster.

Begint jouw organisatie met het omarmen van Kubernetes? Wil je de volgende stap zetten in de wereld van Kubernetes en de specialist worden? Dan is deze training perfect voor jou.

==

English:

This Kubernetes Fund…

Lisez la description complète ici

Foire aux questions (FAQ)

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Voir aussi : Scrum master, Scrum, Lean Six Sigma, PRINCE2 et Agile.

Vrijwel iedere training die op een onze locaties worden getoond zijn ook te volgen vanaf huis via Virtual Classroom training. Dit kunt u bij uw inschrijving erbij vermelden dat u hiervoor kiest.

OVERVIEW

Nederlands:

Deze Kubernetes Fundamentals Developer training is met name geschikt voor Developers die (mede) verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en bouwen van software die moet draaien op Kubernetes. De training biedt cursisten een verdiepingsslag als het gaat om het gebruik van  Kubernetes binnen een development functie. De training is hands-on biedt kennis en vaardigheden aan de hand van oefeningen en voorbeelden die je zelf uitvoert in jouw eigen Kubernetes cluster.

Begint jouw organisatie met het omarmen van Kubernetes? Wil je de volgende stap zetten in de wereld van Kubernetes en de specialist worden? Dan is deze training perfect voor jou.

==

English:

This Kubernetes Fundamentals Developer training is especially suitable for developers who are (partly) responsible for designing and building software that has to run on Kubernetes. The training offers students a deepening of how to use Kubernetes within a development function and how to build applications for a Cloud-Native world. The training is hands-on and offers knowledge and skills based on exercises and examples that you do yourself in your own Kubernetes cluster.

Does your organization start embracing Kubernetes? Do you want to take the next step in the world of Kubernetes and become the specialist? Then this training is perfect for you.

OBJECTIVES

De uitgangspunten van deze training zijn:

 • Het hands-on leren van Kubernetes in de basis en op bare-metal. Overeenkomstig de theorie zoals die door de Cloud Native Foundation voor certificering verwacht wordt.
 • De deelnemer is na deze training in staat met Kubernetes in zijn/haar organisatie een begin te maken
 • De deelnemer beschikt na deze training de basis kennis om Kubernetes in te richten en te gebruiken op zowel on-premise als managed hosting
 • Het aanleren van de Kubernetes basis, zoals die door het CNCF geformuleerd is, vanuit een hands-on aanpak en op basis van de Kubernetes architectuur (om begrip en context aan te brengen)
 • Deze training legt het fundament dat nodig is voor certificering en verdieping, zodat in vervolgtrainingen hierop uitgebouwd kan worden.
 • Op basis van deze training krijgt de deelnemer inzicht in Kubernetes en overzicht op het niveau van applicatie, microservice en ‘moderne applicatie architectuur’:
  - Zodat een deelnemer beter en op basis van inzicht (op algemeen niveau) zijn weg weet te vinden voor het bouwen van applicaties op, en het automatiseren van applicaties op, Kubernetes hosting. Mede de keuze mogelijkheden verbonden aan de beschikbare technologie in het Cloud Native Landschap ten bate van het bouwen, beheren en automatiseren van de applicaties en de applicatie lifecycle;

Op basis van werkende en uitgewerkte expert voorbeelden kan de deelnemer na de training beginnen met Kubernetes expert onderdelen in de eigen organisatie of het uitbouwen van oplossing op basis van verkregen voorbeelden.

==

English:

Hands-on learning of Kubernetes in the basics and on bare metal. In accordance with the theory as expected by the Cloud Native Foundation for certification. The objectives of this training are:

 • After this training, the participant will be able to make a start with Kubernetes in his/her organization.
 • After this training, the participant has the basic knowledge to set up and use Kubernetes on both on-premise and managed hosting.
 • Learning the Kubernetes basis, as formulated by the CNCF, from a hands-on approach and based on the Kubernetes architecture (to provide understanding and context).
 • This training lays the foundation needed for certification and deepening so that follow-up training can build on this.

On the basis of this training, the participant gets insight into Kubernetes and an overview on the level of application, microservice, and ‘modern application architecture:

 1. So that a participant can find his way better and on the basis of insight (at a general level) to build applications on, and automate applications on, Kubernetes hosting. Partly due to the choice of options related to the available technology in the Cloud Native Landscape for the benefit of building, managing, and automating the applications and the application lifecycle;
 2. Based on working and elaborated expert examples, the participant can start with Kubernetes expert parts in their own organization after the training or build a solution based on obtained examples.

AUDIENCE

Nederlands:

De training is bedoeld voor:
 • Developers of DevOps Engineers die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, bouwen of uitrollen van applicatie(s) die moeten draaien op Kubernetes hosting. Het instap niveau is van beginnend tot medior kennis van Kubernetes.
 • Deze training is basis, voor een ieder die als doel heeft om een certificering te behalen als Certified Kubernetes Application Developer (CKAD).

===

English:

The training is meant for:

 • Developers or DevOps Engineers who are responsible for developing, building, or rolling out applications that need to run on Kubernetes hosting. The entry-level is from beginning to medium knowledge of Kubernetes.
 • For anyone who aims to obtain certification as a Certified Kubernetes Application Developer (CKAD). This training teaches the theory needed for the CKA Exam.

CERTIFICATION

Nederlands:

In deze training wordt de basis kennis gedoceerd benodigd voor het Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) examen. Deze basis is nog niet genoeg om het examen succesvol te kunnen doen.

===

English:

This training teaches the basic knowledge required for the Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) exam. The exam is somewhat difficult because it tests on practice skills, this basic knowledge is not yet enough to take the exam.

NEXT STEP

Nederlands:

Voor vervolgstudie worden de volgende trainingen aanbevolen:

 • Kubernetes CKAD Exam Prep (GKKUBCKAD-E)
 • Kubernetes Developer Advanced (GKKUBCKADA)

==

English:

The following courses are recommended for further study:

 • Kubernetes CKAD Exam Prep (GKKUBCKAD-E)
 • Kubernetes Developer Advanced (GKKUBCKADA)

CONTENT

Nederlands:

Fundamentals:

De fundamentals volgen de inhoud, zoals die voor de CKAD examens zijn voorgeschreven voor certificering. De training bestaat uit een deel theorie in presentatie vorm plus het uitvoeren van een 30- tot 40-tal tot in detail uitgewerkte oefeningen.

Onderwerpen die voorbijkomen zijn:

 • History IT;
 • Virtualisatie: wat is een Virtual Machine en wat is een Container. En wat is het verschil tussen beide?
 • Het Microservices paradigma;
 • Wat is Kubernetes, wat is Cloud Native? En waarom is deze ontwikkeling van belang;
 • Kubernetes architectuur;
 • Kubernetes principes;
 • Kubernetes componenten;
 • Kubernetes Resources (deployment, replicaset, pods);
 • Basis concepten van Kubernetes: control plane, resources in details, services, draining nodes, setting limits, tolerations, affinity/anti-affinity, horizontal scaling, deployments, release management & canary releases, startup/liveliness & readiness checks, rollbacks, configsmaps & secrets, lifecycle-hooks & init containers, logging, monitoring, troubleshooting, bootstrapping, dns-networking, static pods, tls: communiceren met apiserver, multi-containers, sidecar containers (adaptor pattern, ambassador pattern), pod-policies, application troubleshooting, service-accounts, horizontal pod autoscaling on cpu;
 • Storage
 • Kubernetes gebruik principes: Helm, Ingress Controller;
 • Kubernetes security: Role Based Acces Controle (RBAC).

Keuze Modules:

Het aantal onderwerpen beschikbaar in de training als keuze modules zijn meer dan tijdens de training behandeld kunnen worden. Per training besluit de trainer in overleg met de groep op welke onderwerpen in de training behandeld worden. Soms kan dat betekenen dat de groep dag 5 besluit om met verschillende onderdelen aan de slag te gaan.

 • Local development: KIND, Warp, Telepresence, Visual Studio Code, Lens, Octant
 • Role Based Access Control (RBAC) en Single Sign On (middels Keycloak) voor Applicaties;
 • Observability: Centrale Logging: ELK Stack;
 • Observability: Centrale Monitoring en Applicatie Keten Monitoring middels Prometheus en Graphana;
 • Service Mesh: SMI, LinkerD, Istio, OSM, horizontaal schalen op basis van latency (monitoring informatie);
 • Microservices Automated CI/CD: Gitlab
 • Scalable WordPress Architecture (van monoliet tot micro-service)
 • Eigen wordpress CRD/Operator/Controller bouwen (applicatie lifecycle automation)

De keuze modules gaan in de diepte in op Expert onderdelen, middels oefeningen, die aansluiten op de dagelijkse praktijk van werken met Kubernetes, aan de hand van werkende voorbeelden.

===

English:

Fundamentals:

The fundamentals follow the content as prescribed for the CKAD exams for certification. The training consists of a part theory in presentation form plus performing some 30 to 40 detailed exercises.

Topics being taught:

 • History IT
 • Virtualization: what is a Virtual Machine and what is a Container. And what is the difference between the two?
 • The Microservices paradigm
 • What is Kubernetes, what is Cloud Native? And why is this development important;
 • Kubernetes architecture
 • Kubernetes principles
 • Kubernetes components
 • Kubernetes Resources (deployment, replicaset, pods);
 • Basic concepts of Kubernetes: control plane, resources in detail, services, draining nodes, setting limits, tolerations, affinity/anti-affinity, horizontal scaling, deployments, release management & canary releases, startup/liveliness & readiness checks, rollbacks, configsmaps & secrets, lifecycle-hooks & init containers, logging, monitoring, troubleshooting, bootstrapping, DNS-networking, static pods, tls: communicating with apiserver, multi-containers, sidecar containers (adaptor pattern, ambassador pattern), pod-policies, application troubleshooting, service accounts, horizontal pod autoscaling on CPU
 • Storage
 • Kubernetes use principles: Helmet, Ingress Controller
 • Kubernetes network security: Role-Based Access Control (RBAC).

Selection of Modules:

The number of topics available in the training as choice modules is more than can be covered during the training. For each training, the trainer decides, in consultation with the group, which topics will be covered in the training. Sometimes this can mean that the group decides on day 5 to work with different components.

 • Local development: KIND, Warp, Telepresence, Visual Studio Code, Lens, Octant
 • Role-Based Access Control (RBAC) and Single Sign-On (with Keycloak) for Applications
 • Observability: Central Logging: ELK Stack
 • Observability: Central Monitoring and Application Chain Monitoring via Prometheus and Graphana
 • Service Mesh: SMI, LinkerD, Istio, OSM, horizontal scaling based on latency (monitoring information)
 • Microservices Automated CI/CD: Gitlab
 • Scalable WordPress Architecture (from monolith to micro-service)
 • Build your own WordPress CRD/Operator/Controller (application lifecycle automation)

The choice of modules goes into depth on Expert parts, by means of exercises that connect to the daily practice of working with Kubernetes, using working examples.

Rester à jour sur les nouveaux avi

Pas encore d'avis.

Partagez vos avis

Avez-vous participé à cours? Partagez votre expérience et aider d'autres personnes à faire le bon choix. Pour vous remercier, nous donnerons 1,00 € à la fondation Stichting Edukans.

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Recevoir une brochure d'information (gratuit)

Sexe:
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)

Vous avez des questions?

(optionnel)
Nous conservons vos données personnelles dans le but de vous accompagner par email ou téléphone.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur : Politique de confidentialité.