Kubernetes CKAD Professional [GKKUBCKAD]

Durée totale
Localisation
En ligne
Date et lieu de début
Logo Global Knowledge Belgium BV
Note du fournisseur: starstarstar_halfstar_borderstar_border 4,5 Global Knowledge Belgium BV a une moyenne de 4,5 (basée sur 2 avis)

Astuce: besoin de plus d'informations sur la formation? Téléchargez la brochure!

Dates et lieux de début

computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
3 mai 2021 jusqu'au 5 mai 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
28 juin 2021 jusqu'au 30 juin 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
26 juil. 2021 jusqu'au 28 juil. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
23 août 2021 jusqu'au 25 août 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
20 sept. 2021 jusqu'au 22 sept. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
18 oct. 2021 jusqu'au 20 oct. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
15 nov. 2021 jusqu'au 17 nov. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
13 déc. 2021 jusqu'au 15 déc. 2021

Description

Vrijwel iedere training die op een onze locaties worden getoond zijn ook te volgen vanaf huis via Virtual Classroom training. Dit kunt u bij uw inschrijving erbij vermelden dat u hiervoor kiest.

OVERVIEW

Nederlands:

De Kubernetes CKAD Professional training is een Kubernetes Fundamentals voor Developers en betreft een Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) examen theorie training. De training behandelt de Kubernetes fundamenten voor ontwkikelaars, zoals die door het Cloud Native Computing Foundation (CNCF) gedefinieerd zijn en getoets worden in het CKAD examen:

 • vanuit de achtergrond van de Kubernetes Architectuur;
 • in de context van de IT ontwikkeling, Microservices en Cloud-Native zodat je na afloop van de training vanuit een punt van overzicht, begrip en inzicht als Engineer kunt beginnen met het gebruik van Kubernetes.

De training is hands-on:

 • iedere deelnemer heeft z…

Lisez la description complète ici

Foire aux questions (FAQ)

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Voir aussi : Agile, Lean Six Sigma, PRINCE2, Scrum et Management de projet.

Vrijwel iedere training die op een onze locaties worden getoond zijn ook te volgen vanaf huis via Virtual Classroom training. Dit kunt u bij uw inschrijving erbij vermelden dat u hiervoor kiest.

OVERVIEW

Nederlands:

De Kubernetes CKAD Professional training is een Kubernetes Fundamentals voor Developers en betreft een Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) examen theorie training. De training behandelt de Kubernetes fundamenten voor ontwkikelaars, zoals die door het Cloud Native Computing Foundation (CNCF) gedefinieerd zijn en getoets worden in het CKAD examen:

 • vanuit de achtergrond van de Kubernetes Architectuur;
 • in de context van de IT ontwikkeling, Microservices en Cloud-Native zodat je na afloop van de training vanuit een punt van overzicht, begrip en inzicht als Engineer kunt beginnen met het gebruik van Kubernetes.

De training is hands-on:

 • iedere deelnemer heeft zijn eigen bare-metal cluster
 • aan de hand van oefeningen en voorbeelden (die je zelf uitvoert) wordt je Kubernetes bijgebracht op het niveau van CKAD.

De ervaringen die je opdoet tijdens de training geeft je handvatten om Kubernetes in de praktijk te gebruiken en bereiden, aan de hand van de theorie, voor op het CKAD examen.

Misschien begint jouw organisatie met het omarmen van Kubernetes? En wil je de volgende stap zetten in de wereld van Kubernetes en de specialist worden? Dan is deze training perfect voor jou.

===

English:

This Kubernetes CKAD Professional course is a training for Developers and a Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) exam theory training. The training covers the Kubernetes Fundamentals for Developers as defined by the Cloud Native Computing Foundation (CNCF) and tested in the CKAD exam:

 • from the background of the Kubernetes Architecture
 • in the context of IT development, Microservices, and Cloud-Native so that you can start using Kubernetes from a point of view, understanding, and insight at the end of the training

The training is hands-on:

 • every participant has their own bare-metal cluster
 • the training is loaded with exercises and examples (which you carry out yourself), so Kubernetes will be taught by doing, at the level of CKAD.

The experiences you gain during the training will give you tools to use Kubernetes in practice and prepare them, based on the theory, for the CKAD exam.

Does your organization start embracing Kubernetes? And do you want to make the next step in the world of Kubernetes and become a specialist? Then this training is perfect for you.

OBJECTIVES

Nederlands:

De uitgangspunten van deze training zijn:

 • Het hands-on leren van Kubernetes in de basis en op bare-metal. Overeenkomstig de theorie zoals die door de Cloud Native Foundation voor certificering verwacht wordt.
 • De deelnemer is na deze training in staat met Kubernetes in zijn/haar organisatie een begin te maken
 • De deelnemer beschikt na deze training de basis kennis om Kubernetes in te richten en te gebruiken op zowel on-premise als managed hosting
 • Het aanleren van de Kubernetes basis, zoals die door het CNCF geformuleerd is, vanuit een hands-on aanpak en op basis van de Kubernetes architectuur (om begrip en context aan te brengen)
 • Deze training legt het fundament dat nodig is voor certificering en verdieping, zodat in vervolgtrainingen hierop uitgebouwd kan worden.
 • Op basis van deze training krijgt de deelnemer inzicht in Kubernetes en overzicht op het niveau van applicatie, microservice en ‘moderne applicatie architectuur’

Op basis van werkende en uitgewerkte expert voorbeelden kan de deelnemer na de training beginnen met Kubernetes expert onderdelen in de eigen organisatie of het uitbouwen van oplossing op basis van verkregen voorbeelden.

===

English:

The starting points of this training are:

 • Hands-on learning of Kubernetes in the basics and on bare metal. In accordance with the theory as expected by the Cloud Native Foundation for certification.
 • After this training, the participant will be able to make a start with Kubernetes in his/her organization.
 • After this training, the participant has the basic knowledge to set up and use Kubernetes on both on-premise and managed hosting.
 • Learning the Kubernetes basis, as formulated by the CNCF, from a hands-on approach and based on the Kubernetes architecture (to provide understanding and context).
 • This training lays the foundation needed for certification and deepening so that follow-up training can build on this.
 • On the basis of this training the participant gets insight into Kubernetes and an overview of the level of application, microservice, and ‘modern application architecture’.
 • Based on working and elaborated expert examples the participant can start with Kubernetes expert parts in their own organization after the training or build a solution based on obtained examples.

AUDIENCE

Nederlands:

De training is bedoelt voor:

 • Ontwikkelaars of DevOps Engineers die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, bouwen of uitrollen van applicatie(s) die moeten draaien op Kubernetes hosting. Het instap niveau is van beginnend tot medior kennis van Kubernetes.
 • Voor een ieder die als doel heeft om een certificering te behalen als Certified Kubernetes Application Developer (CKAD). Deze training dient als theoretische basis training.

====

English:

The training is meant for:

 • Developers or DevOps Engineers who are responsible for developing, building, or rolling out applications that need to run on Kubernetes hosting. The entry-level level is from beginning to medium knowledge of Kubernetes.
 • For anyone who aims to obtain certification as a Certified Kubernetes Application Developer (CKAD). This training teaches the theory needed for the CKA Exam..

 

CERTIFICATION

Nederlands:

In deze training wordt de basis kennis gedoceerd benodigd voor het CKAD examen. Het examen zelf bestaat uit uitvoeren van opdrachten, waardoor het examen met name toetst op vaardigheden en snelheid van handelen. Als slagen het uitgangspunt is, is een theoretische/begripsmatige basis alleen niet genoeg om met succes het CKAD examen te kunnen afronden. Hiervoor wordt dan de Kubernetes CKAD Exam Prep (GKKUBCKAD-E) aanbevolen.

===

English:

In this training, the basic knowledge required for the CKAD exam will be taught. The exam itself consists of assignments, which makes the exam a test for skills and speed of action.

When passing the exam is the starting point, a theoretical/comprehensive basis alone is not enough to successfully complete the CKAD exam. For this purpose the Kubernetes CKAD Exam Prep (GKKUBCKAD-E) is recommended.

NEXT STEP

Nederlands:

Voor vervolgstudie wordt het volgende aanbevolen:

 • Kubernetes CKAD Exam Prep (GKKUBCKAD-E)
 • Kubernetes Developer Advanced (GKKUBCKADA)

===

The following courses are recommended for further study:

 • Kubernetes CKAD Exam Prep (GKKUBCKAD-E)
 • Kubernetes Developer Advanced (GKKUBCKADA)

CONTENT

Nederlands:

De fundamentals volgen de inhoud, zoals die voor de CKAD examens zijn voorgeschreven voor certificering. De training bestaat uit een deel theorie in presentatie vorm plus het uitvoeren van een 30- tot 40-tal tot in detail uitgewerkte oefeningen. Onderwerpen die voorbijkomen zijn:

 • A History IT;
 • Virtualisatie: wat is een Virtual Machine en wat is een Container. En wat is het verschil tussen beide?
 • Het Microservices paradigma;
 • Wat is Kubernetes, wat is Cloud Native? En waarom is deze ontwikkeling van belang;
 • Kubernetes architectuur;
 • Kubernetes principes;
 • Kubernetes componenten;
 • Kubernetes Resources (deployment, replicaset, pods);
 • Basis concepten van Kubernetes: control plane, resources in details, services, draining nodes, setting limits, tolerations, affinity/anti-affinity, horizontal scaling, deployments, release management & canary releases, startup/liveliness & readiness checks, rollbacks, configsmaps & secrets, lifecycle-hooks & init containers, logging, monitoring, troubleshooting, bootstrapping, dns-networking, static pods, tls: communiceren met apiserver, multi-containers, sidecar containers (adaptor pattern, ambassador pattern), pod-policies, application troubleshooting, service-accounts, horizontal pod autoscaling on cpu;
 • Storage
 • Kubernetes gebruik principes: Helm, Ingress Controller;
 • Kubernetes security: Role Based Acces Controle (RBAC).

==

English:

The fundamentals follow the content as prescribed for the CKAD exams for certification. The training consists of a part theory in presentation form plus performing some 30 to 40 detailed exercises. Topics that are passing by:

 • A History IT
 • Virtualization: What is a Virtual Machine and what is a Container. And what is the difference between the two?
 • The Microservices paradigm
 • What is Kubernetes, what is Cloud Native? And why is this development important
 • Kubernetes architecture;
 • Kubernetes principles
 • Kubernetes components
 • Kubernetes Resources (deployment, replicaset, pods)
 • Basic concepts of Kubernetes: control plane, resources in detail, services, draining nodes, setting limits, tolerations, affinity/anti-affinity, horizontal scaling, deployments, release management & canary releases, startup/liveliness & readiness checks, rollbacks, configsmaps & secrets, lifecycle-hooks & init containers, logging, monitoring, troubleshooting, bootstrapping, DNS-networking, static pods, tls: communicating with apiserver, multi-containers, sidecar containers (adaptor pattern, ambassador pattern), pod-policies, application troubleshooting, service accounts, horizontal pod autoscaling on cpu
 • Storage
 • Kubernetes use principles: Helmet, Ingress Controller
 • Kubernetes security: Role-Based Access Control (RBAC)

Rester à jour sur les nouveaux avi

Pas encore d'avis.

Partagez vos avis

Avez-vous participé à cours? Partagez votre expérience et aider d'autres personnes à faire le bon choix. Pour vous remercier, nous donnerons 1,00 € à la fondation Stichting Edukans.

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Recevoir une brochure d'information (gratuit)

Sexe:
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)

Vous avez des questions?

(optionnel)
Nous conservons vos données personnelles dans le but de vous accompagner par email ou téléphone.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur : Politique de confidentialité.