Kubernetes CKAD Advanced [GKKUBCKADA]

Durée totale
Localisation
En ligne
Date et lieu de début
Logo Global Knowledge Belgium BV
Note du fournisseur: starstarstar_halfstar_borderstar_border 4,5 Global Knowledge Belgium BV a une moyenne de 4,5 (basée sur 2 avis)

Astuce: besoin de plus d'informations sur la formation? Téléchargez la brochure!

Dates et lieux de début

computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
8 avr. 2021 jusqu'au 9 avr. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
3 juin 2021 jusqu'au 4 juin 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
1 juil. 2021 jusqu'au 2 juil. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
29 juil. 2021 jusqu'au 30 juil. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
26 août 2021 jusqu'au 27 août 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
23 sept. 2021 jusqu'au 24 sept. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
21 oct. 2021 jusqu'au 22 oct. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
18 nov. 2021 jusqu'au 19 nov. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
16 déc. 2021 jusqu'au 17 déc. 2021

Description

Vrijwel iedere training die op een onze locaties worden getoond zijn ook te volgen vanaf huis via Virtual Classroom training. Dit kunt u bij uw inschrijving erbij vermelden dat u hiervoor kiest.

OVERVIEW

Nederlands:

Deze training is voor Developers/Programmeurs en DevOps Engineers die een verdiepingsslag willen maken op het gebied van Kubernetes.

Als je wilt werken vanuit het perspectief van Cloud-Native en bouwen om te draaien in en met Kubernetes is deze training voor jou. In de training wordt naast hands-on en wekende voorbeelden gekeken naar hoe om te gaan met Cloud-Native op het niveau van architectuur en heb bouwen van eigen architectuur, met het in acht nemen van:

 • een cloud-native aanpak;
 • veiligheid;
 • toegang;
 • volledige automatisering (devops);
 • bestaande applicaties;
 • applicatie keten monitoring;
 • en bouwen op Kubernetes (operators);

Door in de training alles te doen op en met…

Lisez la description complète ici

Foire aux questions (FAQ)

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Voir aussi : Devops, Développement mobile, Zope, Développement Web et Agile.

Vrijwel iedere training die op een onze locaties worden getoond zijn ook te volgen vanaf huis via Virtual Classroom training. Dit kunt u bij uw inschrijving erbij vermelden dat u hiervoor kiest.

OVERVIEW

Nederlands:

Deze training is voor Developers/Programmeurs en DevOps Engineers die een verdiepingsslag willen maken op het gebied van Kubernetes.

Als je wilt werken vanuit het perspectief van Cloud-Native en bouwen om te draaien in en met Kubernetes is deze training voor jou. In de training wordt naast hands-on en wekende voorbeelden gekeken naar hoe om te gaan met Cloud-Native op het niveau van architectuur en heb bouwen van eigen architectuur, met het in acht nemen van:

 • een cloud-native aanpak;
 • veiligheid;
 • toegang;
 • volledige automatisering (devops);
 • bestaande applicaties;
 • applicatie keten monitoring;
 • en bouwen op Kubernetes (operators);

Door in de training alles te doen op en met bare-metal Self Hosted clusters, leer je als deelnemer zaken in de kern. Daarna ben je beter uitgerust en in staat om te werken met willekeurig welke Kubernetes variant en zelf de in de training zelf uitgevoerde voorbeelden te vertalen naar willekeurig welke andere Kubernetes variant, zoals: Openshift, Tanzu, Rancer of Managed Hosting zoals GKE, AKS en EKS.

====

English:

This training is for Developers/Programmers and DevOps Engineers who want to go further.

If you want to work from the perspective of Cloud-Native and build to run in and with Kubernetes this training is for you. In addition to hands-on and working examples, the training looks at how to deal with Cloud-Native at the level of architecture and build your own architecture, taking into account:

 • a cloud-native approach
 • safety
 • access
 • full automation (DevOps)
 • existing applications
 • application chain monitoring
 • build on Kubernetes (operators);

By doing everything in the training on and with bare-metal Self Hosted clusters, you will learn things at their core. After that, you will be better equipped and able to work with any Kubernetes variant and translate the examples in the training itself to any other Kubernetes variant, such as Openshift, Tanzu, Rancer, or Managed Hosting such as GKE, AKS and EKS.

OBJECTIVES

Nederlands:

De uitgangspunten van deze training zijn:
 • Het hands-on leren van Kubernetes en Cloud-Native principes in de basis en op bare-metal, aan de hand van werkende voorbeelden.
 • De deelnemer beschikt na deze training de basis kennis om Kubernetes te gebruiken op zowel on-premise als managed hosting
 • Op basis van deze training krijgt de deelnemer inzicht in Kubernetes en overzicht op het niveau van applicatie, microservice en ‘moderne applicatie architectuur’:
  - Zodat een deelnemer beter en op basis van inzicht (op algemeen niveau) zijn weg weet te vinden voor het bouwen van applicaties op, en het automatiseren van applicaties op, Kubernetes hosting;
  - Mede de keuze mogelijkheden verbonden aan de beschikbare technologie in het Cloud Native Landschap ten bate van het bouwen, beheren en automatiseren van de applicaties en de applicatie lifecycle;
  - Door voorbeelden en uitleg op het niveau van architectuur en best-practises in de basis een beter begrip krijgt van Cloud-Native en het bouwen van oplossingen naar een Cloud-Native ‘fylosofie’.

Op basis van werkende en uitgewerkte expert voorbeelden kan de deelnemer na de training beginnen met Kubernetes expert onderdelen in de eigen organisatie of het uitbouwen van oplossing op basis van verkregen voorbeelden.

====

English:

The training objectives are:

 • Hands-on learning of Kubernetes and Cloud-Native principles on bare metal, with working examples.
 • After this training, the participant has the basic knowledge to use Kubernetes on both on-premise and managed-hosting.
 • On the basis of this training the participant gets insight into Kubernetes and an overview at the level of application, microservice, and 'modern application architecture':
  - So that a participant knows his way around building applications on, and automating applications on, Kubernetes hosting better and on the basis of insight (at a general level); 
  - The choice of options related to the available technology in the Cloud Native Landscape for the benefit of building, managing, and automating the applications and the application lifecycle;
  - By explaning and showing with examples and best-practices, at an architectural level, creating a better understanding of Cloud-Native and how to build solutions with a Cloud-Native 'philosophy';

After the training based on working and elaborated expert examples the participant can start with Kubernetes expert parts in their own organization or building solutions, partly based on obtained examples in the exam.

AUDIENCE

Nederlands:

De training is bedoeld voor:

 • Developers of DevOps Engineers die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, bouwen of uitrollen van applicatie(s) die moeten draaien op Kubernetes hosting.
 • Het niveau instap niveau is: ervaren met de Kubernetes Fundamentals, op niveau van het CKAD curriculum.

==

English:

The training is meant for:

 • Developers or DevOps Engineers who are responsible for developing, building, or rolling out  applications that need to run on Kubernetes hosting. 
 • The entry-level is: experienced with the Kubernetes Fundamentals, at the level of the CKAD curriculum.

CERTIFICATION

Nederlands:

Een examen of certificering is bij deze training niet van toepassing.

===

English:

An examination or certification does not apply to this training course.

NEXT STEP

Nederlands:

Voor vervolgstudie wordt de volgende trainig aanbevolen:

 • Kubernetes Administrator Advanced (GKKUBCKAA)

==

English:

The following training is recommended for further study:

 • Kubernetes Administrator Advanced (GKKUBCKAA)

CONTENT

Nederlands:

Het aantal onderwerpen beschikbaar in de training als keuze modules zijn meer dan tijdens de training behandeld kunnen worden. Per training besluit de trainer in overleg met de groep op welke onderwerpen in de training behandeld worden. Soms kan dat betekenen dat de groep dag 2 besluit om:

 • met verschillende onderdelen aan de slag te gaan
 • of minder hand-on verder te gaan, op hoofdlijnen, zodat meer stof behandeld kan worden

De volgende keuze modules zijn in deze training beschikbaar:

 • Local development: KIND, Warp, Telepresence, Visual Studio Code, Lens, Octant
 • Role Based Access Control (RBAC) en Single Sign On (middels Keycloak) voor Applicaties;
 • Applicatie Logging & Centrale Logging
 • Observability: Centrale Monitoring en Applicatie Keten Monitoring middels Prometheus en Graphana;
 • Service Mesh: SMI, LinkerD, Istio, OSM, horizontaal schalen op basis van latency (monitoring informatie);
 • DevOps - Microservices Automated CI/CD: Principles, Architecture, Gitlab, Tekton
 • Scalable WordPress Architecture (van monoliet tot cloud-native app)
 • Eigen wordpress CRD/Operator/Controller bouwen (applicatie lifecycle automation)
 • Release Management: zelf Helm (packages, libraries) en scripting (Kustomize)

===

English:

 

The number of topics available in the training as choice modules is more than can be covered during the training. For each training, the trainer decides in consultation with the group which topics will be covered in the training. Sometimes this can mean that the group decides on day 2:

 • to start working with different parts
 • or that they want to continue less hand-on, in order to cover more ground

The following choice modules are available in this training:

 • Local development: KIND, Warp, Telepresence, Visual Studio Code, Lens, Octant
 • Role-Based Access Control (RBAC) and Single Sign-On (via Keycloak) for Applications;
 • Application Logging & Centralized Logging
 • Observability: Central Monitoring and Application Chain Monitoring through Prometheus and Graphana;
 • Service Mesh: SMI, LinkerD, Istio, OSM, horizontal scaling based on latency (monitoring information);
 • DevOps - Microservices Automated CI/CD: Principles, Architecture, Gitlab, Tekton
 • Scalable WordPress Architecture (from monolith to Cloud-Native app)
 • Build your own Wordpress CRD/Operator/Controller (application lifecycle automation)
 • Release Management: your own Helm (packages, libraries) and scripting (Kustomize)

Rester à jour sur les nouveaux avi

Pas encore d'avis.
 • Demander des informations à propos de cours. Dorénavant, nous recevrez aussi une notification lorsque qu'un autre utilisateur partage son avis. C'est un bon moyen de vous encourager à continuer d'apprendre!
 • Voir les produits similaires avec des avis: Devops.

Partagez vos avis

Avez-vous participé à cours? Partagez votre expérience et aider d'autres personnes à faire le bon choix. Pour vous remercier, nous donnerons 1,00 € à la fondation Stichting Edukans.

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Recevoir une brochure d'information (gratuit)

Sexe:
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)

Vous avez des questions?

(optionnel)
Nous conservons vos données personnelles dans le but de vous accompagner par email ou téléphone.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur : Politique de confidentialité.