Kubernetes CKA Exam Prep [GKKUBCKA-E]

Durée totale
Localisation
En ligne
Date et lieu de début
Logo Global Knowledge Belgium BV
Note du fournisseur: starstarstar_halfstar_borderstar_border 4,5 Global Knowledge Belgium BV a une moyenne de 4,5 (basée sur 2 avis)

Astuce: besoin de plus d'informations sur la formation? Téléchargez la brochure!

Dates et lieux de début

computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
19 avr. 2021 jusqu'au 21 avr. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
17 mai 2021 jusqu'au 19 mai 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
14 juin 2021 jusqu'au 16 juin 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
12 juil. 2021 jusqu'au 14 juil. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
9 août 2021 jusqu'au 11 août 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
6 sept. 2021 jusqu'au 8 sept. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
4 oct. 2021 jusqu'au 6 oct. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
1 nov. 2021 jusqu'au 3 nov. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
29 nov. 2021 jusqu'au 1 déc. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
27 déc. 2021 jusqu'au 29 déc. 2021

Description

Vrijwel iedere training die op een onze locaties worden getoond zijn ook te volgen vanaf huis via Virtual Classroom training. Dit kunt u bij uw inschrijving erbij vermelden dat u hiervoor kiest.

OVERVIEW

Nederlands:

Deze Kubernetes training is zeer geschikt voor een ieder die vertrouwd is met de CNCF CKA examen theorie beschreven in de CNCF CKA Curriculum óf die de Kubernetes CKA Professional training heeft gevolgd. De training richt zich op het op niveau brengen van kennis en vaardigheden die gevraagd worden om het CKA examen succesvol te kunnen volbrengen. De CKA certificering vereist kennis, maar vooral ook vaardigheden en snelheid van handelen om kans van slagen te hebben. In deze training worden de vaardigheden geoefend om deelnemers optimaal voor te bereiden voor de CKA certificering.

Je wordt tijdens de training op het CKA examen voorbereid door:
 • onder gelijkwaardige omsta…

Lisez la description complète ici

Foire aux questions (FAQ)

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Voir aussi : Agile, Lean Six Sigma, PRINCE2, Scrum et Management de projet.

Vrijwel iedere training die op een onze locaties worden getoond zijn ook te volgen vanaf huis via Virtual Classroom training. Dit kunt u bij uw inschrijving erbij vermelden dat u hiervoor kiest.

OVERVIEW

Nederlands:

Deze Kubernetes training is zeer geschikt voor een ieder die vertrouwd is met de CNCF CKA examen theorie beschreven in de CNCF CKA Curriculum óf die de Kubernetes CKA Professional training heeft gevolgd. De training richt zich op het op niveau brengen van kennis en vaardigheden die gevraagd worden om het CKA examen succesvol te kunnen volbrengen. De CKA certificering vereist kennis, maar vooral ook vaardigheden en snelheid van handelen om kans van slagen te hebben. In deze training worden de vaardigheden geoefend om deelnemers optimaal voor te bereiden voor de CKA certificering.

Je wordt tijdens de training op het CKA examen voorbereid door:
 • onder gelijkwaardige omstandigheden als tijdens het examen te oefenen;
 • gelijkwaardige, of zelfs net iets moeilijkere vragen ter oefening voorgelegd te krijgen;
 • ongeveer 95% van de afgenomen certificering examen stof te oefenen;
 • in de training zit een opbouw, het begint met ruime tijd en toelichting bij oefeningen, naar het terugbrengen tot:
  - geen toelichting of indicatie met betrekking tot de uitvoering van de oefening (tijdens het oefenen)
  - een de tijdsdruk vergelijkwaardig aan het certificering examen.

Deze training is de ultieme voorbereiding op het CKA examen waardoor de slagingskans enorm toeneemt.

Heb je voldoende kennis en ervaring op het gebied van Kubernetes en wil je jezelf officieel certificeren? Dan is dit een geschikte training om te volgen.

===

English:

This Kubernetes training is very suitable for anyone who is familiar with the CNCF CKA Exam theory described in the CNCF CKA Curriculum, or who has followed the CKA Professional Training. The training is aimed at raising the level of knowledge and skills required to successfully complete the CKA exam. The CKA certification requires knowledge, but above all skills and speed of action in order to have a chance of success.  This training solely focuses on practicing and preparing the participant for the level of skill needed for certification, bases on certification like circumstances and with certification like questions.

 • You will be prepared for the CKA exam during the training:
 • Practicing under similar dignified conditions as during the exam;
 • Asking equivalent, or slightly more difficult, questions for practice;
 • Practicing approximately 95% of the certification exam material;
 • In the training there is a build-up, it starts with ample time and explanation of exercises, to bring it back to:
  - no explanation or indication with regard to the execution of the exercise (while practicing)
  - a time pressure working up to a time pressure comparable to the certification exam.

This training is the ultimate preparation for the CKA exam which increases the chance of success enormously.

Do you have sufficient knowledge and experience in the field of Kubernetes and do you want to officially certify yourself? Then this is a suitable training to follow.

OBJECTIVES

Nederlands:

Doelstelling is het voorbereiden van de deelnemer op het behalen van het CKA examen. Dit gebeurt door middel van:

 • het oefenen van examen stof/vragen in de training onder vergelijkbare omstandigheden als tijdens het examen:
 •  het oefenen aan de hand van oefenmateriaal dat representatief is voor de examen oefeningen, zodat bij het succesvol doorlopen van de oefenvragen de ondergrens van 74 punten die benodigd is voor slagen, zeer goed voorbereid is.
 • het aanbieden van een structuur en wijze van werken waardoor tijdens het examen efficiënter gewerkt wordt en tijd gewonnen wordt die gebruikt kan worden voor het goed uitvoeren van oefeningen.

===

English:

The objective is to prepare the participant to pass the CKA exam. This is done by means of:

 • Exercising exam material/questions in the training under similar circumstances as during the exam;
 • Offering a structure and way of working to be more efficient and save time, during the exam.
 • Exercising on the basis of exercise material that is representative of the exam exercises, so that having the means to pass the exam is within reach after this training.

AUDIENCE

Nederlands:

De training is bedoeld voor:

 • Kubernetes Administrators: DevOps, infrastructuur beheerders en/of systeem beheerders verantwoordelijk voor het installeren, inrichten en beheren van Kubernetes clusters
 • Een ieder die als doel heeft om een certificering te behalen als Certified Kubernetes Administrator (CKA)

==

English:

The training is meant for:

 • Kubernetes Administrators: DevOps, infrastructure administrators, and/or system administrators responsible for installing, deploying, and managing Kubernetes clusters.
 • Anyone whose goal is to obtain certification as a Certified Kubernetes Administrator (CKA)

CERTIFICATION

Nederlands:

Deze Kubernetes training is de voorbereidende training voor de Certified Kubernetes Administrator (CKA) certificering van de Cloud Native Computing Foundation (CNCF). De examens worden door het CNCF zelf afgenomen. Het examen zelf en de datum van examinering moet door de cursist, via cncf.io, los van deze training aangekocht en gepland worden. Geadviseerd wordt om het examen een week na het volgen van de training in te plannen, zodat na afloop van de training middels de trainingsoefeningen de deelnemer een aantal dagen zelfstudie de tijd heeft om de compleetheid en snelheid benodigd voor het behalen van het examen te oefenen.

===

English:

This training prepares for the Certified Kubernetes Administrator (CKA) certification of the Cloud Native Computing Foundation (CNCF). The exams are conducted by the CNCF itself. The exam itself and the date of the exam must be purchased and scheduled by the participant, via cncf.io, separately from this training. It is advised to schedule the exam one week after the training so that after the end of the training through the training exercises the participant has a number of days of self-study to practice the completeness and speed required to pass the exam.

NEXT STEP

 • Kubernetes Administrator Advanced (GKKUBCKAA)

 

CONTENT

Nederlands:

De beschikbare oefenvragen dekken ca. 90+% van het CKA examen af zoals beschreven door het CNCF:

 • Cluster Architecture, Installation & Configuration 25%
 • Workloads & Scheduling 15%
 • Services & Networking 20%
 • Storage 10%
 • Troubleshooting 30%

Het oefenmateriaal is tijdens de training beschikbaar in de vorm van geautomatiseerde oefeningen. Tijdens de training voert de groep oefeningen uit en worden deze klassikaal nabesproken.

===

English:

The available practice questions cover approx. 80+% of the CKA exam as described by the CNCF:

 • 25% – Cluster Architecture, Installation & Configuration
 • 15% – Workloads & Scheduling
 • 20% – Services & Networking
 • 10% – Storage
 • 30% – Troubleshooting

The exercise material is available during the training in the form of automated exercises. During the training, the group will perform exercises and these will be discussed in class.

Rester à jour sur les nouveaux avi

Pas encore d'avis.

Partagez vos avis

Avez-vous participé à cours? Partagez votre expérience et aider d'autres personnes à faire le bon choix. Pour vous remercier, nous donnerons 1,00 € à la fondation Stichting Edukans.

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Recevoir une brochure d'information (gratuit)

Sexe:
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)

Vous avez des questions?

(optionnel)
Nous conservons vos données personnelles dans le but de vous accompagner par email ou téléphone.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur : Politique de confidentialité.