Kubernetes CKA Advanced [GKKUBCKAA]

Durée totale
Localisation
En ligne
Date et lieu de début
Logo Global Knowledge Belgium BV
Note du fournisseur: starstarstar_halfstar_borderstar_border 4,5 Global Knowledge Belgium BV a une moyenne de 4,5 (basée sur 2 avis)

Astuce: besoin de plus d'informations sur la formation? Téléchargez la brochure!

Dates et lieux de début

computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
24 juin 2021 jusqu'au 25 juin 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
22 juil. 2021 jusqu'au 23 juil. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
19 août 2021 jusqu'au 20 août 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
16 sept. 2021 jusqu'au 17 sept. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
14 oct. 2021 jusqu'au 15 oct. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
11 nov. 2021 jusqu'au 12 nov. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
9 déc. 2021 jusqu'au 10 déc. 2021

Description

Vrijwel iedere training die op een onze locaties worden getoond zijn ook te volgen vanaf huis via Virtual Classroom training. Dit kunt u bij uw inschrijving erbij vermelden dat u hiervoor kiest.

OVERVIEW

Nederlands:

Deze Kubernetes CKA Advanced training biedt een verdiepingsslag met betrekking tot het inrichten, beheren en beheersen van een Kubernetes cluster landschap:

 1. op het niveau van een enterprise;
 2. op basis van self hosting;
 3. vanuit een Cloud-Native perspectief.

De training is uitgewerkt aan de hand van werkende voorbeelden, die zoveel als mogelijk door de deelnemers zelf uitgevoerd worden.

De training is uitermate geschikt voor Kubernetes Administrators en Engineers geintereseerd hoe op bedrijfsniveau om te gaan met zaken als:

 • Kubernetes & Cloud-Native architectuur keuzes;
 • Policies en Auditing;
 • Monitoring en Logging;
 • Security: zowel in de breedte als met betrekking tot adva…

Lisez la description complète ici

Foire aux questions (FAQ)

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Voir aussi : Agile, Scrum, Lean Six Sigma, PRINCE2 et Management de projet.

Vrijwel iedere training die op een onze locaties worden getoond zijn ook te volgen vanaf huis via Virtual Classroom training. Dit kunt u bij uw inschrijving erbij vermelden dat u hiervoor kiest.

OVERVIEW

Nederlands:

Deze Kubernetes CKA Advanced training biedt een verdiepingsslag met betrekking tot het inrichten, beheren en beheersen van een Kubernetes cluster landschap:

 1. op het niveau van een enterprise;
 2. op basis van self hosting;
 3. vanuit een Cloud-Native perspectief.

De training is uitgewerkt aan de hand van werkende voorbeelden, die zoveel als mogelijk door de deelnemers zelf uitgevoerd worden.

De training is uitermate geschikt voor Kubernetes Administrators en Engineers geintereseerd hoe op bedrijfsniveau om te gaan met zaken als:

 • Kubernetes & Cloud-Native architectuur keuzes;
 • Policies en Auditing;
 • Monitoring en Logging;
 • Security: zowel in de breedte als met betrekking tot advanced topics;
 • Automatisering
 • en Controle en Regie over Kubernetes;

Door uit te gaan van Self Hosting, met generiek Kubernetes, leert je Kubernetes op basis van begrip en doen. Een deelnemer is daardoor na afloop zelf in staat de voorbeelden te vertalen naar een willekeurig andere varianten zoals: Openshift, Tanzu, Rancer of Managed Hosting zoals GKE, AKS en EKS.

===

English:

This Kubernetes CKA Advanced training takes a deeper look at the design, management, and control of a Kubernetes cluster landscape:

 1. at the level of an enterprise;
 2. on the basis of self-hosting;
 3. from a Cloud-Native perspective.

The training is based on working examples, which are executed as much as possible by the participants themselves.

The training is very suitable for Kubernetes Administrators and Engineers who are interested in how to deal with business issues at the enterprise level:

 • Kubernetes & Cloud-Native architecture choices;
 • Policies and Auditing;
 • Monitoring and Logging;
 • Security: both broadly and with regard to advanced topics;
 • Automation;
 • and Control over Kubernetes;

By learning generic Kubernetes for Self-Hosting you are taught skills and understanding of Kubernetes that a participant can easely self reapply, or translate to: other kubernetes platforms, or managed hosting.  Were the platforms are Openshift, Tanzu, Rancer, and Managed-Hosting is hosting on CKE, AKS and EKS.

OBJECTIVES

Nederlands:

Het hands-on leren van Kubernetes op Expert Niveau, aan de hand van werkende en voor de dagelijkse praktijk realistische voorbeelden, op bare-metal (self hosting).
 • de deelnemer beschikt na deze training de basis kennis om Kubernetes in te richten en te gebruiken op zowel on-premise als managed hosting
 • heeft voor de onder hande genomen onderwerpen inzicht in de technologie, mogelijk verschillende Cloud Native alternatieven en verschillende architectuur keuzes
 • een deelnemer kan op basis van werkende en uitgewerkte expert voorbeelden na afloop van de training beginnen met introductie ervan in de eigen organisatie, door uitvoering of het uitbouwen van oplossing op basis van verkregen voorbeelden.

====

English:

The hands-on learning of Kubernetes at Expert Level, using examples that are working and are realistic for a companies daily it practise, on bare metal (self-hosting).

 • After this training, the participant has the basic knowledge to set up and use Kubernetes on both on-premise and managed-hosting.
 • After this training, the participant has insight into the technology, possibly different Cloud Native alternatives, and different architecture choices;
 • Based on working and elaborated expert examples the participant can after the training, start with introducing Kubernetes expert parts in their own organization or extend solutions based on obtained examples.

AUDIENCE

Nederlands:

De training is met name bedoeld voor:

 • Engineers die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, inrichten of beheren van Kubernetes clusters.

Het niveau instap is: ervaren met de Kubernetes Fundamentals.

===

English:

The training is mainly meant for:

 • Engineers responsible for designing, setting up, or managing Kubernetes clusters.

The level of entry is: experienced with the Kubernetes Fundamentals.

CERTIFICATION

Nederlands:

Een examen of certificering is bij deze training niet van toepassing.

===

English:

An examination or certification does not apply to this training course.

NEXT STEP

Nederlands:

Voor vervolgstudie wordt de volgende training aanbevolen:
 • Kubernetes Developer Advanced (GKKUBCKADA)

===

English:

The following is recommended for further study:

 • Kubernetes Developer Advanced (GKKUBCKADA)

CONTENT

Nederlands:

Het aantal onderwerpen beschikbaar in de training als keuze modules zijn meer dan tijdens de training behandeld kunnen worden. Per training besluit de trainer in overleg met de groep op welke onderwerpen in de training behandeld worden. Soms kan dat betekenen dat de groep dag 2 besluit om:

 1. met verschillende onderdelen aan de slag te gaan;
 2. of minder hands-on verder te gaan, zodat meer stof op hoofdlijnen doorlopen kan worden.

De keuze modules gaan de diepte in op Administratie Expert onderdelen, middels oefeningen, die aansluiten op de dagelijkse praktijk van werken met Kubernetes, aan de hand van werkende voorbeelden.

 • Fijnmazig/Granulair Role Based Access Control (RBAC) middels Keycloack Single Sign On;
 • Auditing, Policies & API-Server Central Security: validating & mutating webhooks, OPA, KRails
 • Centrale Logging: ELK Stack;
 • Centrale Monitoring: Prometheus, Graphana;
 • (Federated) Storage: Rook, OpenEBS
 • Advanced Security: Encryption at Rest, Sealed Secrets, KMS, Vault, Harbor, Notary, Falco
 • Service Mesh: SMI, LinkerD, Istio, OSM, horizontaal schalen op basis van latency (monitoring informatie);
 • Operator & Controllers (Software) Overview
 • Own Custom Resources: advanced WordPress, build your own WordPress operator
 • Setup een eigen secure helm registry
 • Cluster backup & Generic State Management: Velero, Kube-Backup
 • High Available Kubernetes Cluster
 • Infrastructure as Code with Terraform

=====

English:

The number of topics available in the training as choice modules is more than can be covered during the training. For each training, the trainer decides in consultation with the group which topics will be covered in the training. Sometimes this can mean that the group decides on day 2:

    1. to work with different components;
    2. or to continue less hands-on, so that more material can be covered on a higher level.

The choice of modules goes into depth on Administration Expert parts, by means of exercises that are in line with the daily practice of working with Kubernetes, using working examples.

 • Granulair Role-Based Access Control (RBAC) with, Keycloak, Single Sign On;
 • Auditing, Policies & API-Server Central Security: validating & mutating webhooks, OPA, KRails.
 • Central Logging: EVERY Stack;
 • Central Monitoring: Prometheus, Graphana;
 • (Federated) Storage: Smoke, OpenEBS
 • Advanced Security: Encryption at Rest, Sealed Secrets, KMS, Vault, Harbor, Notary, Falco
 • Service Mesh: SMI, LinkerD, Istio, OSM, horizontal scaling based on latency (monitoring information);
 • Operator & Controllers (Software) Overview
 • Own Custom Resources: advanced WordPress, build your own WordPress operator
 • Setup your own secure helmet registry
 • Cluster backup & Generic State Management: Velero, Kube-Backup
 • High Available Kubernetes Cluster
 • Infrastructure as Code with Terraform

Rester à jour sur les nouveaux avi

Pas encore d'avis.

Partagez vos avis

Avez-vous participé à cours? Partagez votre expérience et aider d'autres personnes à faire le bon choix. Pour vous remercier, nous donnerons 1,00 € à la fondation Stichting Edukans.

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Recevoir une brochure d'information (gratuit)

Sexe:
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)

Vous avez des questions?

(optionnel)
Nous conservons vos données personnelles dans le but de vous accompagner par email ou téléphone.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur : Politique de confidentialité.