Six Sigma Green Belt  eLearning (incl. examen + gratis herkansing)

Type de cours

Six Sigma Green Belt  eLearning (incl. examen + gratis herkansing)

Adding Value Consulting (AVC)
Logo Adding Value Consulting (AVC)
Note du fournisseur: starstarstarstarstar_half 9,5 Adding Value Consulting (AVC) a une moyenne de 9,5 (basée sur 73 avis)

Astuce: besoin de plus d'informations sur la formation? Téléchargez la brochure!

Description

Six Sigma Green Belt  eLearning (incl. examen + gratis herkansing)

Six Sigma is een datagestuurde, klantgerichte en resultaatgerichte methodologie die gebruik maakt van statistische hulpmiddelen en technieken om systematisch de gebreken en inefficiënties te elimineren en zo de processen te verbeteren. Het is een systematische methode om de bedrijfsprocessen te meten en te analyseren om de kritische factoren te identificeren die de bedrijfsresultaten beïnvloeden, en daarbij de processen te verbeteren en controles in te stellen rond de verbeterde processen.

Six Sigma is een algemeen aanvaard kwaliteitsconcept in de bedrijfswereld van vandaag. Six Sigma begon zijn reis in de jaren 1980 als ee…

Lisez la description complète ici

Foire aux questions (FAQ)

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Voir aussi : Lean Six Sigma Green Belt, Lean, Management de projet, Lean Six Sigma Yellow Belt et Lean Six Sigma Black Belt.

Six Sigma Green Belt  eLearning (incl. examen + gratis herkansing)

Six Sigma is een datagestuurde, klantgerichte en resultaatgerichte methodologie die gebruik maakt van statistische hulpmiddelen en technieken om systematisch de gebreken en inefficiënties te elimineren en zo de processen te verbeteren. Het is een systematische methode om de bedrijfsprocessen te meten en te analyseren om de kritische factoren te identificeren die de bedrijfsresultaten beïnvloeden, en daarbij de processen te verbeteren en controles in te stellen rond de verbeterde processen.

Six Sigma is een algemeen aanvaard kwaliteitsconcept in de bedrijfswereld van vandaag. Six Sigma begon zijn reis in de jaren 1980 als een datagestuurde methode om variatie te verminderen in elektronische productieprocessen bij Motorola Inc. in de VS. Six Sigma werd beroemd toen Jack Welch het van vitaal belang maakte voor zijn succesvolle bedrijfsstrategie bij General Electric in 1995. Vandaag wordt het gebruikt als een business performance improvement methodologie over de hele wereld in diverse industrieën waaronder algemene productie, bouw, bankwezen en financiën, gezondheidszorg, onderwijs, overheid, KPO/BPO, IT/ Software. Op dit moment IT / ITES-sector bedrijven zijn dynamisch de implementatie van Six Sigma en het is niet meer beperkt tot de verwerkende sector.

Six Sigma maakt gebruik van een set van kwaliteitsmanagement en statistische methoden en creëert een team van deskundigen binnen de organisatie met specifieke vaardigheden die nodig zijn om het Six Sigma-project uit te voeren. Elk Six Sigma-project dat binnen een organisatie wordt uitgevoerd, volgt een welbepaalde opeenvolging van fasen met kwantificeerbare waardedoelstellingen, bv. vermindering van de procescyclustijd, vermindering van de kosten, verhoging van de kwaliteitscijfer/klantentevredenheidsindex, vermindering van het aantal defecten.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN SIX SIGMA

 • Six Sigma helpt bedrijven om kosten te besparen en de productiviteit te verhogen
 • Six Sigma verbetert de kwaliteit van de projectoutput door vermindering van inefficiënties en defecten
 • Six Sigma verhoogt de klanttevredenheid en loyaliteit
 • Gecertificeerde Six Sigma professionals kunnen helpen de ROI aanzienlijk te verhogen

Er zijn hoofdzakelijk twee methodologieën van Six Sigma namelijk DMAIC en DMADV.

DMAIC is een data-gedreven Six Sigma methodologie voor het verbeteren van bestaande producten en processen. Het DMAIC proces moet worden gebruikt wanneer een bestaand product of proces kan worden verbeterd om te voldoen aan de eisen van de klant of deze te overtreffen. De DMAIC methodologie bestaat uit vijf fasen: D - Definiëren, M - Meten, A - Analyseren, I - Verbeteren, C - Controleren.

 • Definiëren - Definieer de doelstellingen van het project en de te leveren producten (intern en extern).
 • Meten - Meet het proces om de huidige procesprestatie te bepalen (baseline).
 • Analyseren - Ontdek de hoofdoorzaken van de defecten.
 • Verbeteren - Verbeteren van het proces door defecten te elimineren.
 • Beheersen - Beheers de toekomstige prestatie.

DMADV is een gebruikelijke DFSS (Design for Six Sigma) methodologie die wordt gebruikt om een proces of product te ontwikkelen dat nog niet bestaat in het bedrijf. DFSS is een toepassing van Six Sigma die zich richt op het ontwerp of herontwerp van de verschillende processen die worden gebruikt bij de vervaardiging van producten of de levering van diensten door rekening te houden met de behoeften en verwachtingen van de klant. DMADV wordt gebruikt wanneer het bestaande product of proces niet voldoet aan het niveau van de klantspecificatie of het Six Sigma niveau, zelfs na optimalisatie met of zonder gebruikmaking van DMAIC. DMAIC methodologie bestaat uit vijf fasen: D - Definiëren, M - Meten, A - Analyseren, D - Ontwerpen, V - Valideren.

 • DEFINIEer de project doelstellingen en klant deliverables
 • MEET het proces om het huidige prestatieniveau te bepalen
 • ANALYSEER en bepaal de hoofdoorzaken van de defecten
 • ONTWERP het proces in detail om aan de behoeften van de klant te voldoen
 • VALIDEER de prestaties van het ontwerp en zijn vermogen om aan de behoeften van de klant te voldoen

Six Sigma Green Belt  eLearning (incl. Exam)

Six Sigma Green Belt cursus richt zich op het verstrekken van studenten met een begrip van de verschillende Six Sigma tools en technieken nuttig zijn om het productieproces te verbeteren en gebreken te minimaliseren in het eindproduct met een grotere nadruk op de praktische uitvoering van deze tool en technieken in de organisatie.

ONLINE CURSUSFORMAAT EN KENMERKEN

 • 40 Hoge kwaliteit video's (ongeveer 4 uur duur)
 • 8 nuttige studiegidsen (ook beschikbaar in downloadbare formaten)
 • Referentiemateriaal om u te helpen bij het leren

Doelstellingen

Tijdens de Six Sigma Green Belt certificeringscursus, zullen deelnemers in staat zijn om te ontwikkelen:

 • Begrip van de concepten, implementatie & doelstellingen van Six Sigma
 • In staat zijn om een gestructureerde aanpak van procesverbetering te gebruiken
 • Vaardigheid om de DMAIC (Define, Measure, Analyze, Implement and Control) methodologie te gebruiken
 • Vaardigheid in het voorspellen, voorkomen en beheersen van defecten in een proces
 • Inzicht in de elementen van verspilling
 • Vaardigheid om duurzame kwaliteitsverbetering te bereiken door procesverbetering
 • Inzicht in de hulpmiddelen voor het ontdekken van processen
 • Inzicht in variatie in processen
 • Vaardigheden om variatie in processen te verminderen en voorspelde uitkomsten te bereiken
 • Het vermogen om procespotentieel te identificeren, meten en analyseren
 • Gebruik van inferentiële statistiek
 • Gebruik van hypothese testen
 • Begrijpen wanneer welke Six Sigma methodologie te gebruiken
 • Vermogen om Capability Analysis te gebruiken om processen te beheersen
 • Kennis van de onderlinge afhankelijkheid van Lean tools
 • Vaardigheden om defecten te voorkomen, te identificeren en te beheersen
 • Inzicht in en gebruik van statistische procesbeheersing
 • Vaardigheden om te trainen, documenteren, monitoren, reageren en systemen op elkaar af te stemmen
 • Voor wie is de cursus bedoeld
 • Deze cursus wordt sterk aanbevolen voor werknemers en organisaties die een gestandaardiseerde aanpak nodig hebben voor het oplossen van problemen met het oog op continue verbetering in Kwaliteitsmanagement.

ONLINE EXAMENFORMAAT EN KENMERKEN

 • Het examen wordt volledig online afgelegd.
 • U hebt 3 examenpogingen. De examenpoging moet meer dan 48 uur van tevoren worden geboekt.
 • Meerkeuze
 • 90 vragen per examen
 • Voor elk goed antwoord wordt één punt toegekend
 • Geen negatieve punten voor foute antwoorden
 • Duur 120 minuten
 • Gesurveilleerd online examen

Gedetailleerd cursusprogramma

Cursusinhoud voor Six Sigma Green Belt

Inleiding tot Six Sigma

 • Geschiedenis van Kwaliteit (Deming, Juran, JIT, Ishikawa, Taguchi, enz.)
 • Evolutie van Six Sigma
 • Definiëren van Six Sigma - filosofie en doelstellingen
 • Overzicht van het Six Sigma DMAIC proces

Stakeholders en het opzetten van een Six Sigma project

 • Identificeren en documenteren van stakeholder vereisten
 • Identificeren van stakeholders en klanten
 • Gegevensverzameling en analyse
 • Bepalen van kritieke vereisten
 • Criteria voor de selectie van projecten
 • Vaststellen van prestatiecriteria
 • Financiële criteria gebruiken om projectvoordelen te evalueren
 • Het maximaliseren van projectvoordelen voor de organisatie
 • Projectplanning
 • Het creëren van Project Charter
 • Onderhandelen over Charter
 • Team dynamiek managen
 • Teams initiëren
 • Stadia van teamontwikkeling
 • De behoeftehiërarchie van Maslow
 • Motivatietechnieken
 • Conflict Oplossing Technieken
 • Management- / Leiderschapsstijlen
 • Rollen gespeeld door mensen in een project
 • Belangrijke hulpmiddelen voor projectmanagement en planning

Six Sigma Methodologie – Definiëren

 • Inputs - Behoefte aan Six Sigma project, sponsoring door uitvoerend management, kernteam geïdentificeerd
 • Instrumenten
 • Organisatie hiërarchie
 • Proceskaarten op hoog niveau
 • Pareto-diagrammen op hoog niveau
 • Ideeëngeneratie en categorisatiehulpmiddelen

 • Output
 • Project charter
 • Vastgestelde metriek
 • Probleemstelling
 • Rollen en verantwoordelijkheden

Six Sigma Methodologie – Meten

 • Doelstellingen van de metingfase

 • Inputs - de outputs van de Define fase

 • Hulpmiddelen
 • Instrumenten en technieken voor gegevensverzameling
 • Meetschalen
 • Validatietechnieken (R & R-metingen)
 • Statistische verdelingen
 • Datamining
 • Grafieken
 • Proceskaart
 • Hulpmiddelen voor belanghebbenden
 • Proceskosten

 • Output
 • Goed gedefinieerde processen
 • Basislijn procesvermogen
 • Procesparameters die CTQ’s beïnvloeden
 • Kosten van slechte kwaliteit (COPQ)
 • Meetsysteem

Six Sigma Methodologie – Analyseren

 • Doelstellingen van de Analyseer Fase

 • Inputs - outputs van de Meetfase

 • Hulpmiddelen
 • Ishikawa-diagram
 • Faalwijze- en effectenanalyse
 • Hypothese-onderzoek
 • Studie van de procescapaciteit

 • Output
 • Belangrijke oorzaken van defecten
 • Bijzondere en veel voorkomende oorzaken van variatie
 • DPMO en sigma-niveau

 

Six Sigma Methodologie – Verbeteren

 • Doelstellingen van de Improve-fase

 • Inputs - outputs van de Analyseer fase
 • Hulpmiddelen
 • Rendement van investeringen
 • Oplossing ontwerp matrix
 • Proefopzet
 • Taguchi robuustheidsconcepten
 • Response oppervlaktemethodologie
 • Project planning en management tools
 • Prototypes

 • Output
 • Kosten/baten voor verschillende oplossingen
 • Selectie van oplossingen voor implementatie
 • Implementatieplan

Six Sigma Methodologie - Controle

 • Doelstellingen van de controlefase

 • Inputs - outputs van de verbeteringsfase
 • Hulpmiddelen
 • Controleplan
 • Statistische procesbeheersing
 • Lean enterprise
 • 5S
 • Kaizen
 • Kanban
 • Totaal productief onderhoud
 • Heranalyse van meetsystemen

 • Output
 • Geïmplementeerde oplossingen
 • Herzien meetsysteem
 • Controleplan voor blijvende voordelen
 • Verbetert de procesbekwaamheid
 • Geleerde lessen

Casestudie

 1. Casestudie Deel 1
 2. Casestudie deel 2
 3. Casestudie deel 3

Rester à jour sur les nouveaux avi

Pas encore d'avis.

Partagez vos avis

Avez-vous participé à cours? Partagez votre expérience et aider d'autres personnes à faire le bon choix. Pour vous remercier, nous donnerons 1,00 € à la fondation Stichting Edukans.

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Recevoir une brochure d'information (gratuit)

(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)

Vous avez des questions?

(optionnel)
Nous conservons vos données personnelles dans le but de vous accompagner par email ou téléphone.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur : Politique de confidentialité.